Seleccionats i documentació curs 2017-2018


> En data 14 de juliol de 2017 es publica la resolució d'ajuts econòmics pels estudiants amb plaça en el marc del Programa Erasmus+, modalitat estudis, per al curs 2017/2018. Trobareu el llistat més avall.

 ______________________________________________________________________


 > Resolució definitiva i llista d'espera: 27/01/2017

En data 27 de gener de 2017, es va fer publica la resolució definitiva de places de la convocatòria Única modalitat Estudis pel curs 2017-2018. 

Els estudiants que van quedar en “llista d’espera” en aquesta resolució definitiva tenen l’opció de sol·licitar vacants, a tal efecte caldrà que contactin amb la gestió acadèmica del seu centre.

______________________________________________________________________

> Primera resolució de 13/12/2016 i resolució de correcció d'errors de la primera resolució, de 22/12/2016

En data 13 de desembre de 2016, es va publicar la primera resolució de places de la convocatòria Única modalitat Estudis pel curs 2017-2018.

En data 22 de desembre de 2016 es publica una resolució de correcció d'errors de la primera resolució, que afecta només a estudiants de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. RESOLUCIONS I DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

A continuació trobareu les resolucions així com documents informatius i formularis importants per a la realizació de la vostra estada d'intercanvi.

Si us plau, llegiu el Dossier Erasmus+ i també el document anomenat "Checklist", el qual resumeix els pricipals passos a seguir en la gestió de la vostra mobilitat.
 


Resolució Ajuts Erasmus+ Estudis 2017-2018
Resolució definitiva de places de la Convocatòria Única modalitat Estudis pel curs 2017-2018
1a Resolució Convocatòria Única 2017/18
Resolució de correcció d'errors de la 1a resolució de la Convocatòria Única 2017/18
Full Renúncia Erasmus+ Estudis
Modificació estada Erasmus+ Estudis abans intercanvi
Modificació estada Erasmus+ Estudis durant intercanvi
Certificat Arribada Erasmus+ Estudis
Certificat Estada Erasmus Estudis
Addenda al Conveni de Subvenció Erasmus+ Estudis
Dossier_Erasmus_estudis
Checklist_Erasmus_estudis