Resolucions i Documentació obligatòria 2020/21

Resolucions i documentació obligatòria Erasmus Doctorat 2020-2021

En data 28 de setembre de 2020 es publica la primera resolució de places de la convocatòria Erasmus+ Estudis Doctorat pel curs 2020-2021 per a les sol·licituds rebudes entre l'1 i el 15 de setembre de 2020. Podeu consultar la resolució a l’enllaç a la part inferior.
 
IMPORTANT: el període d’acceptació de les places d’intercanvi de la primera resolució serà fins el 4 d'octubre de 2020. Caldrà entrar a l'aplicatiu de sol·licitud i triar entre les dues opcions:

·         Acceptar
·         No acceptar


Trobareu més informació al lloc web de l'Escola de Doctorat


DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

1a Resolució KA103 Doctorat 2020/21
Full Renúncia Erasmus+ Estudis 2020-2021
Certificat Estada Erasmus Estudis
Certificat Arribada Erasmus+ Estudis
3a Resolució KA103 Doctorat 2019/20
2a Resolució Erasmus Doctorat 2019-20
1a Resolució Erasmus Doctorat 2019_20
Full de compromís de sol·licitar la Menció de Doctor/a Internacional
Conveni de Subvenció Erasmus+ Doctorat
Learning Agreement Erasmus Estudis Doctorat
Model Conveni Interinstitucional Erasmus+ Doctorat
Dossier instruccions seleccionats Erasmus+ Doctorat