Condicions generals

Aquest curs, per tal de compensar els desequilibris en el nombre de mobilitats entre la UAB i la University of California produïts en cursos anteriors, la University de California ens ha comunicat que només acceptarà 2 estudiants de la UAB pel curs 2016/17.

CONVOCATÒRIES PROGRAMA PROPI CALIFÒRNIA CURS 2016/17

 

La convocatòra d'intercanvis per fer una estada en el marc del programa Propi Califòrnia durant el proper curs 2016/17 estarà oberta dins el següent termini:

- convocatòria exclusiva per a la Universitat de Califòrnia:
del 13 al 23 d'octubre de 2015
 

- Sessió informativa Universitat de Califòrnia: 13 d'octubre de 2015 (Pendent de confirmar data, hora i lloc)

Avís:

Per motius d'organització, la sessió informativa del dia 13 d'octubre queda cancel·lada.

Preguem disculpeu les molèsties


CALENDARI PROPI-UNIVERSITAT DE CALIFÒRNIA 2016/17  
Període de sol·licitud Del 13 al 23 d'octubre de 2015 sia.uab.cat (sigma)
Primera resolució 9 de novembre de 2015 Sigma i pàgina web (www.uab.cat/mobilitat)
Període acceptació/no acceptació places 1ª resolució Del 10 al 16 de novembre de 2015 sia.uab.cat (sigma)
Reunió OBLIGATÒRIA pels alumnes pre-seleccionats + llista d’espera 17 de novembre de 2015 A les 13h. Sala de Juntes de la Facultat de Filsofia i Lletres
Segona resolució definitiva 20 de novembre de 2015 Sigma i pàgina web (www.uab.cat/mobilitat)

Període acceptació/no acceptació places 2ª resolució
       

Del 30 de novembre al 4 de desembre de 2015


sia.uab.cat (sigma)
Data límit lliurament documentació (paper + online) 25 de gener de 2016 Estudiant a l'ARI
Període de renúncia (per escrit) A partir del 7 de desembre de 2015 Oficina d'intercanvis del centre

 


El Programa Propi de la UAB facilita als alumnes de grau matriculats a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+. També possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger, aquest reconeixement d'estudis es farà d'acord amb la taula d'equiparacions que l'alumne pacti amb el coordinador responsable d'intercanvis del centre abans d'anar a la universitat de destí.
 
L'alumne abona l'import de la seva matrícula a la universitat d'origen, i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, excepte en els casos que s'especifiqui el contrari. Cal tenir en compte que en alguns casos hi ha institucions que demanen als estudiants d’intercanvi el pagament de taxes administratives que no estan lligades a la matrícula.
 
En cap cas la realització de l'intercanvi a la universitat de destinació suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.
 
Trobareu el text íntegre de la convocatòria del programa Propi Califòrnia 2016/17 al peu d'aquesta pàgina.
 
 
Valoració addicional per coneixement de llengües estrangeres
 
Els estudiants que acreditin el coneixement d’una llengua estrangera (anglès o idioma relacionat amb la destinació sol·licitada) a partir del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència tindran una valoració addicional d’entre 0.5 i 2 punts que s’afegirà al promig de la seva nota de l’expedient. Trobareu el detall d’aquesta informació al peu d'aquesta pàgina.
 
Aquells estudiants que vulguin obtenir puntuació addicional i no disposin d'un certificat de nivell d'idioma, podran presentar-se a les proves de nivell que ofereix el Servei de Llengües. El nivell mínim que ofereix puntuació addicional és el B1.
 
La documentació requerida sobre cursos d'idiomes s'haurà de lliurar sempre a la Gestió Acadèmica, mentre estigui obert el període de sol·licitud. 
 
Els estudiants seleccionats hauran de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà de lliurar després de la selecció en els terminis i forma establerts.
 
Consulteu al peu d'aquesta pàgina el document PDF amb la informació al respecte.

Convocatoria Programa Propi California 2016-2017
Mobilitat CRAC Anglès