Sol·licituds

Presentació de sol·licituds


Per sol·licitar un ajut de mobilitat docent Erasmus+ cal:
  • Emplenar el formulari de sol·licitud que trobareu al final d'aquesta pàgina.
  • La sol·licitud ha d'anar signada pel professor sol·licitant, pel director del departament i pel coordinador d'intercanvis del centre del que depèn el departament al qual pertany el sol·licitant.
  • Adjuntar la carta d'invitació de la universitat estrangera (un e-mail també és vàlid) on s'indiquin l'objectiu, les dates aproximades de l'estada i les hores de docència.
  • Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la UAB, bé al Punt Central de Registre, a l’edifici del Rectorat, als punts de registre que es troben ubicats a les gestions acadèmiques de cada facultat o bé al punt de registre del punt d’informació.

En cas de canvi de dates i/o destinació, s’haurà presentar el document de modificació de sol·licitud (Annex 5) degudament omplert i signat i la carta d’invitació corresponent. Aquests documents també s’hauran de presentar al Registre General de la UAB, bé al Punt Central de Registre, a l’edifici del Rectorat, als punts de registre que es troben ubicats a les gestions acadèmiques de cada facultat o bé al punt de registre del punt d’informació.

Si un mateix sol·licitant presenta més d’una sol·licitud, les haurà de prioritzar i només es tindrà en compte la prioritzada en primer lloc. L’altra o les altres sol·licituds es resoldran a la cinquena resolució en cas que hi hagi fons disponibles.


PERÍODES DE SOL·LICITUD

La convocatòria per al curs 2020/21 restarà oberta des del 1 de juny de 2020 fins al 30 d’abril de 2021