Documentació curs 2020/21

Documentació


Amb la implementació del programa Erasmus+,  la càrrega docent mínima a realitzar és de 8 hores setmanals per la modalitat de Teaching i 4 hores per la modalitat combinada Teaching-Training per períodes entre 2 i 5 dies.

Per a estades de 3 o més dies heu de sol·licitar el permís corresponent a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca mitjançant el formulari que trobareu a la Intranet del Professorat (a "Permisos" dins l'apartat "Àmbit laboral")

El pagament de l'ajut queda supeditat a la presentació de tota la documentació següent annexa:

1- Annex Conveni de Subvenció original, signat pel docent abans de l’estada
2- Teaching Mobility Agreement signat per la universitat de destinació. Cal completar les dades que falten i enviar una còpia escanejada a erasmus.staff@uab.cat.
3- Certificat d'estada original signat i segellat per la universitat de destinació on s'indiquin els dies i les hores de docència realitzades.

Un cop realitzada l'estada rebreu un correu amb una enquesta online (Erasmus Participant Report Request ) que és obligatori contestar.

El pagament dels ajuts es tramitarà segons la normativa de viatges de la UAB.

Cal que us poseu en contacte amb l’Agència de Viatges de El Corte Inglés de la UAB (ext: 4064-4135; email: uab@viajeseci.es) per tramitar el bitllet d’avió i l’allotjament. Un cop tingueu la reserva ens la reenvieu per fer la comanda des de l'ARI.  A la tornada s'hauran de presentar les targetes d’embarcament.

Per a tramitar altres despeses de transport (taxi, bus, tren, etc.) cal presentar una factura on consti la data i el preu i si és posible el CIF de la UAB Q0818002H. No s’han de presentar tiquets de menjar

En el cas del personal de centres adscrits, el pagament es realitzarà a través del centre adscrit i cal presentar-nos  fotocòpia compulsada dels justificants de les despeses.

L'Àrea d'Economia i Finances no liquidarà cap viatge si la documentació que el justifica arriba més tard del termini màxim de 6 mesos des de la data de realització del viatge.

La documentació es pot lliurar per correu intern o personalment a:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Plaça Cívica
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 10h a 14:00h