Informació seleccionats curs 2020/21

Informació seleccionats curs 2020/21

Resolució definitiva de 27 de gener de 2020


En data 27 de gener de 2020 es publica la resolució definitiva de places de la Convocatòria Única modalitat Estudis pel curs 2020-2021.  Trobareu el llistat aquí.

IMPORTANT: Recordeu que els assignats en el periode d'assignació de vacants haureu d'acceptar la plaça des del 28 de gener fins el 3 de febrer de 2020. Trobareu les opcions:

·         Acceptar
·         No acceptar

Els estudiants que hàgiu quedat en “llista d’espera”  també tindreu l’opció de sol·licitar vacants adreçant-vos al vostre centre.

Sessions informatives UAB Exchange Programme
Es convoquen 2 sessions informatives per als alumnes participants en el UAB Exchange Programme curs 2020/21 els següents dies:

- IBEROAMÈRICA: Dia 11 de febrer de 2020 de 13 a 15h. - Sala de Actes de les Facultats de CC Polítiques i Sociologia i d'Economia
- RESTA DE PAÏSOS: Dia 13 de febrer de 2020 de 13 a 15h. - Sala de Actes de les Facultats de CC. Polítiques i Sociologia i d'Economia

Informació

Tots els estudiants seleccionats hauran de tenir en compte que, dintre dels terminis previstos, hauran de formalitzar entre d’altres, les següents gestions:

  • Acceptació / No acceptació de la plaça.
  • Documents de sol·licitud (application form) a la universitat de destinació (amb la certificació d’idioma amb el nivell exigit, si escau).
  • Conveni de subvenció, learning agreement i d’altra documentació que es requereixi
  • Enquesta final de l’estada.

Tramitació del visat (si escau).Contractació de l’assegurança complementària de mobilitat en el moment de fer la matrícula. En el cas del UAB Exchange Programme, caldrà a més a més fer la contractació d'una assegurança mèdica amb abast fora de la UE.
 

Documentació obligatòria

A continuació trobareu els documents informatius i formularis importants per a la realizació de la vostra estada d'intercanvi:

Dossier Informatiu UAB Exchange Programme 2020/21
Resolució Definitiva Convocatòria Única 2020/21
Resolució Convocatòria Única 2010/21
Certificat Existència Cobertura Assegurança
Certificat Estada Propi
Modificació Estada Propi
Full Renúncia Propi