Informació seleccionats curs 2017/18

Convocatòria única 2017/18

En data 4 d'abril de 2017, es publica la resolució d'ajuts per al UAB Exchange Programme per al curs 2017-2018. Trobareu el llistat al final de la pàgina de Beques i ajuts.

 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------


En data 13 de desembre de 2016, es publica la primera resolució de places de la convocatòria Única modalitat Estudis pel curs 2017-2018. Trobareu el llistat més avall.

En data 22 de desembre de 2016 es publica una resolució de correcció d'errors de la primera resolució, que afecta només a estudiants de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. Trobareu el document més avall.

En data 23 de desembre de 2016 es publica el llistat de places vacants de la convocatòria Única modalitat Estudis per al curs 2017-2018. Trobareu el llistat més avall.

En data 27 de gener de 2017 es publica la resolució definitiva de places de la convocatoria Única modalitat estudis per al curs 2017-2018.

  
_________________________________________________________________________________________________ 


CALENDARI PREVIST SELECCIÓ PROGRAMA PROPI 2017/18
13/12/2016 Publicació 1a Resolució (provisional)
Del 14 al 22 de desembre de 2016: Període acceptació/no acceptació places 1a Resolució a http://sia.uab.es/
Del 9 al 13 de gener: Període de sol·licitud de vacants

27/01/2017 Publicació 2a Resolució (definitiva)
Del 30 de gener al 3 de febrer de 2017: Període acceptació/no acceptació places 2a Resolució a http://sia.uab.es/ACCEPTACIÓ / NO ACCEPTACIÓ

CANVIS EN EL PERÍODE D'ESTADA

- Aquells estudiants que tingueu assignat el Primer semestre i vulgueu canviar al Segon semestre (o al revés) podeu acceptar directament la plaça atorgada i enviar un correu a l’Oficina d’Intercanvis del vostre centre demanant el canvi de semestre.
- Qualsevol altre tipus de canvi en el període d’estada NO és possible en aquest moment.
- Recordeu que els semestres assignats van en funció del nostre calendari acadèmic, no del de la universitat d’acollida.
 
REASSIGNACIÓ DE PLACES NO ACCEPTADES (2a volta)
Només es reassignarà plaça als estudiants que hagin quedat en llista d'espera i aquells que NO hagin acceptat la seva plaça.
Els que ja tinguin una plaça acceptada es quedaran amb aquella, encara que hagi quedat lliure una de les opcions anteriors.
 


INFORMACIÓ IMPORTANT PER A TOTS ELS SELECCIONATS:

DOSSIER INFORMATIU

En aquest dossier trobareu detallats els passos a seguir de tot el procés.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA UNIVERSITATS DE DESTINACIÓ
Cada universitat de destinació actualitza la informació pel curs 2017/18 en terminis diferents (en alguns casos fins a finals de març).
A partir de l'acceptació definitiva de places, podeu consultar al mapa de destinacions la informació sobre la documentació requerida per la vostra universitat de destinació.
També podeu consultar directament la informació al web de cada universitat fent servir el llistat excel de Destinacions publicat a l'octubre, clicant a sobre del nom de la Universitat.


Us recordem que, en tots els casos, l'admissió al programa d'intercanvis resta condicionada a l'acceptació final per part de la universitat de destinació.


 

Resolució definitiva de places de la Convocatòria Única modalitat Estudis pel curs 2017-2018
1a Resolució Convocatòria Única 2017/18
Resolució de correcció d'errors de la 1a resolució de la Convocatòria Única 2017/18
Llistat Places Vacants Convocatòria única 2017/18
Informació Sol·licitud Places Vacants 2017-18
DOSSIER informatiu Programa Propi 2017-18
Annex I Dossier Programa Propi 2017-18 (només per a centres adscrits)
Formulari Certificado de existencia de cobertura de seguro.
Formulari Certificat d'estada
Formulari Modificació Estada
Model Full Renúncia