Informació seleccionats 2020/21

TG_InformacioSeleccionats

Resolució i documentació obligatòria

Resolució definitiva

En data 16 de novembre de 2020 es resol l'adjudicació de places de la convocatoria UAB Exchange Programme Màster per al segon semestre del curs 2020-2021.

Per als alumnes que hàgiu obtingut plaça, el termini per Acceptar/No acceptar plaça és del 16 al 22 de novembre de 2020. A partir del 23 de novembre les places sense confirmar seran considerades Desertes i Renunciades d'ofici.

L’estudiant haurà de tenir en compte que, dins dels terminis previstos, haurà de formalitzar entre d’altres, les següents gestions:

• Acceptació / No acceptació de la plaça
• Documents de sol·licitud a la universitat de destinació (amb la certificació d’idioma amb el nivell exigit).
• Contractació d’una assegurança  mèdica per l’estranger
• Formalització del document de compromís i d’altra documentació que se li requereixi
• Tramitació del visat