Informació seleccionats 2018/19

Resolució i documentació obligatòria

L’estudiant haurà de tenir en compte que, dins dels terminis previstos, haurà de formalitzar entre d’altres, les següents gestions:

• Acceptació / No acceptació de la plaça
• Documents de sol·licitud a la universitat de destinació (amb la certificació d’idioma amb el nivell exigit).
• Contractació d’una assegurança  mèdica per l’estranger
• Formalització del document de compromís i d’altra documentació que se li requereixi
• Tramitació del visat

Resolució Definitiva Programa Propi Màster 2018-2019
Formulari Certificado de existencia de cobertura de seguro.
Model Full Certificat d'Estada
Model Full Modificació d'Estada
Model Full Renúncia