Sol·licituds

Procediment per a sol·licitar l'ajut


1- Omplir el full de sol·licitud (apartat Documentació d'aquest web) indicant el pressupost aproximat del viatge.

2- Registrar la Sol·licitud al Registre General o a qualsevol punt de registre descentralitzat. També es pot signar electrònicament i registrar-ho com a Sol·licitud Genèrica a la seu electrònica de la UAB

3- Un cop revisada la sol·licitud, es comunicarà a l’interessat/da la concessió de l'ajut.

Consulteu el document de "Procediment Administratiu" a l'apartat "Documentació" d'aquest web.


Per a qualsevol dubte us atendrem a: Àrea de Relacions Internacionals (Edifici N – Plaça Cívica)

Tel. 93 581 3780
A/e: erasmus.staff@uab.cat