Documentació

Documentació


Un cop realitzada l’estada es farà la liquidació de despeses la qual està supeditada a la presentació de TOTA la documentació requerida.


Per a qualsevol dubte us atendrem a:
Àrea de Relacions Internacionals (Edifici N – Plaça Cívica)
Tel. 93 581 3780
A/e: erasmus.staff@uab.cat

Sol·licitud d'Estada Coordinació 2020/21
Procediment Administratiu Coordinació 2020/21
Certificate of Attendance Coordinació 2020/21