Documentació curs 2020/21


Per a estades de 3 o més dies heu de sol·licitar el permís corresponent a l’Àrea de Personal d'Administració i Serveis mitjançant el formulari que trobareu en aquest enllaç.

El pagament de l'ajut queda supeditat a la presentació de tota la documentació següent annexa:

1- Annex Conveni de Subvenció original, signat per l'interessat abans de l’estada
2- Training Mobility Agreement signat per la universitat de destinació. Cal completar les dades que falten i enviar una còpia escanejada a erasmus.staff@uab.cat.
3- Certificat d'estada original signat i segellat per la universitat de destinació on s'indiquin els dies de formació realitzats.

Un cop realitzada l'estada rebreu un correu amb una enquesta online (Erasmus Participant Report Request ) que és obligatori contestar.

El pagament dels ajuts es tramitarà segons la normativa de viatges de la UAB.

El bitllet d’avió i l’allotjament  es tramitaran a través de l’Agència de Viatges de El Corte Inglés de la UAB (ext: 4064-4135; email: uab@viajeseci.es) Cal presentar les targetes d’embarcament.

Per a tramitar altres despeses de transport (taxi, bus, tren, etc.) cal presentar una factura on consti la data i el preu i si és posible el CIF de la UAB Q0818002H. No s’han de presentar tiquets de menjar

En el cas del personal de centres adscrits, el pagament es realitzarà a través del centre adscrit i cal presentar-nos  fotocòpia compulsada dels justificants de les despeses.

L'Àrea d'Economia i Finances no liquidarà cap viatge si la documentació que el justifica arriba més tard del termini màxim de 6 mesos des de la data de realització del viatge.

La documentació es pot lliurar per correu intern o personalment a:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Plaça Cívica
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 10h a 14:00h