Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus KA107 PAS OUT a Partners Countries

Cofinançat pel programa Erasmus + de la UE

Davant la pandèmia de la Covid-19, requerim a tots el personal que facin una estada dintre del programa Erasmus+ KA107, a acreditar la cobertura d’una assegurança d’assistència en viatge i accidents (mínim 300.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgiques i de responsabilitat civil en el país de destinació

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària.

L'acció Erasmus+ KA107 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països associats (Partner Countries).

Amb els fons que li han estat adjudicats en el marc del programa Erasmus + Partner countries- Ka107, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) convoca una sèrie d’ajuts a la Mobilitat del personal de la UAB.

 

Tipus d’estades:

Els ajuts disponibles són per realitzar estades d'una durada de 5 dies, més 1 o 2 dies de viatge per a:

 • Estades de Training (STT): El personal docent (PDI) o el personal d'administració i serveis (PAS) hi participa amb l'objectiu de millorar les seves capacitats educatives i formatives.
 • Estades de Teaching (STA): El personal docent (PDI) hi participa impartint un mínim de 8h d'activitats docents.
 • Estades de Teaching and Tranninig Combined: El personal docent (PDI) hi participa impartint un mínim de 4 h d'activitats docents i realitzant 4 hores de formació.

ERASMUS+ KA107 Ajuts per Mobilitat d'Staff a Païssos Associats

Els ajuts disponibles per realitzar estades d'una durada de 5 dies, més 1 o 2 dies de viatge, són les següents:

Convocatòria Erasmus+ KA107 -2020; data límit per finalitzar l'estada 31/07/2023

Podeu consultar el nombre de places i d’universitats en la Convocatòria publicada al peu d’aquesta página.

Les següents universitats no participen en el programa Erasmus+ KA107:

 • Austràlia: Monash University
 • Canadà: University of Ottawa

 Import dels ajuts

D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus+, el participant rebrà els ajuts corresponents als conceptes següents:


El pagament dels ajuts queda subjecte a la normativa de viatges de la UAB: Els imports en concepte de viatge i manutenció són màxims i l’import que el beneficiari rebrà finalment dependrà de les despeses realitzades i degudament justificades. En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, el pagament es realitzarà a través del centre corresponent.


Procés de sol·licitud

El personal amb vinculació contractual amb la UAB, o amb un centre adscrit, que estigui interessat en sol·licitar un ajut Erasmus+ KA107 en aquesta convocatòria, ha de completar 
EL FORMULARI DE SOL·LICITUD ONLINE i on caldrà adjuntar una còpia del DNI/passaport, de l'Acord de Mobilitat signat i de la carta/correu d'invitació.
 

 
Formulari de sol·licitud online
DNI/NIE

Docència / Formació

Acord de mobilitat acceptat per la institució d'origen i la de destinació:

 • Per docència (Mobility Agreement for Teaching)
 • Per formació (Mobility Agreement for Training)
 • Per combinada de docència i formació (Mobility Agreement for Teaching / Training Combined)
   Carta / correu electrònic d'invitació

 

 

 
  Període de sol·licitud Data de resolució
1a resolució De l’1 de desembre de 2020 al 15 de març de 2021 15 d’abril de 2021
2a resolució Del 16 de març al 15 de juny de 2021 15 de juliol de 2021
3a resolució Del 16 de juny al 31 de juliol de 2021 i
de l’1 de setembre al 15 de novembre de 2021
15 de desembre de 2021
4a resolució Del 16 de novembre de 2021 al 15 de març de 2022 20 d’abril de 2022
5a resolució

Del 16 de març al 15 de juny de 2022

15 de juliol de 2022
6a resolució Del 16 de juny al 31 de juliol de 2022 i
de l’1 de setembre al 15 de novembre de 2022
15 de desembre de 2022
7a resolució Del 16 de novembre del 2022
al 15 de març de 2023
20 d’abril de 2023
8a resolució Del 15 de març fins al 15 de maig de 2023 15 de juny de 2023

 

Certificat existència cobertura assegurança

2a Resolució Erasmus+ Ka107 Staff OUT 2020

1a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2020

Convocatòria KA107 projecte 2020 Personal (PDI i PAS) OUT

Annex I PDI des de curs 2020-21

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TEACHING

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TRAINING

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TEACHINIG and TRAINING COMBINED

 

 


Per a més informació:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56
erasmus.ka107@uab.cat

 
 

ERASMUS+ KA107 Ajuts per Mobilitat d'Staff a Païssos Associats

Els ajuts disponibles per realitzar estades d'una durada de 5 dies, més 1 o 2 dies de viatge, són les següents:

Convocatòria Erasmus+ KA107-2019; data límit per finalitzar l'estada 31/07/2022

Podeu consultar més informació en la Convocatòria publicada al peu d'aquesta pàgina.

Beques disponibles:

 • Brasil: 1 STA (atorgat)
 • Canadà : 1 STA (atorgat), 1 STT (atorgat)
 • Costa Rica: 1 STA (atorgat)
 • Estats Units: 1 STA (atorgat)
 • Ghana: 2 STA (1 disponible)
 • Israel: 2 STA
 • Líban: 2 STA
 • Mèxic: 1 STA (atorgat)
 • Palestina: 2 STA
 • Papua Nova Guinea: 1 STA (atorgat)
 • Tailàndia: 2 STA, 1 STT
 • Taiwan: 3 STA (atorgat), 1 STT (atorgat)
 • Uganda: 3 STA
 • Xina: 2 STA (atorgat)  

 

Import dels ajuts

D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus+, el participant rebrà els ajuts corresponents als conceptes següents:

 


El pagament dels ajuts queda subjecte a la normativa de viatges de la UAB: Els imports en concepte de viatge i manutenció són màxims i l’import que el beneficiari rebrà finalment dependrà de les despeses realitzades i degudament justificades. En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, el pagament es realitzarà a través del centre corresponent.


Procés de sol·licitud

El personal amb vinculació contractual amb la UAB, o amb un centre adscrit, que estigui interessat en sol·licitar un ajut Erasmus+ KA107 en aquesta convocatòria, ha de completar EL FORMULARI DE SOL·LICITUD ONLINE i on caldrà adjuntar una còpia del DNI/passaport, de l'Acord de Mobilitat signat i de la carta/correu d'invitació.
 

Docència / Fromació
   Formulari de sol·licitud online
 

   DNI / NIE
 

   Acord de mobilitat acceptat per la institució d'origen i la de
   destinació:
 • Per docència (Mobility Agreement for Teaching)
 • Per formació (Mobility Agreement for Training)
 • Per combinada de docència i formació (Mobility Agreement for Teaching / Training Combined)
   
   Carta / correu electrònic d'invitació
 

 

 

 
Període de sol·licitud
 
Data de resolució

1a resolució
 
Del 17 d’octubre
al 15 de desembre de 2019
15 de gener de 2020

2a resolució
 
Del 16 de desembre de 2019
al 15 de març de 2020
15 d’abril de 2020

3a resolució
 
Del 16 de març
al 15 de juny de 2020
15 de juliol de 2020

4a resolució
 
Del 16 de juny al 31 de juliol de 2020 i
de l’1 de setembre al 15 de novembre de 2020
15 de desembre de 2020

5a resolució
 
Del 16 de novembre de 2020
al 15 de març de 2021
15 d’abril de 2021

6a resolució
 
Del 16 de març
al 15 de juny de 2021
15 de juliol de 2021

7a resolució
 
Del 16 de juny al 31 de juliol de 2021 i
de l’1 de setembre al 15 de novembre de 2021
15 de desembre de 2021

8a resolució
 
Del 16 de novembre del 2021
al 15 de març de 2022
20 d’abril de 2022

9a resolució
 
Del 15 de març fins al 15 de maig de 2022 15 de juny de 2022

 


Per a més informació:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56
erasmus.ka107@uab.cat

Dilluns - Divendres de 9:30h a 13:30h
Dijous de 9:30h a 12:00h i de 15:30h-16:30h


Col·lecció de documents:

6a Resolució Erasmus+ KA107 STAFF OUT 2019

5a Resolució Erasmus+ KA107 Staff OUT 2019

4a Resolució Erasmus+ KA197 STAFF OUT 2019

3a Resolució Erasmus+ KA107 STAFF OUT 2019

2a Resolució Erasmus+ KA107 STAFF OUT 2019

1a Resolució Erasmus+ KA107 STAFF OUT 2019

CONVOCATÒRIA Erasmus+ KA107-2019 d'ajuts per Mobilitat Staff a Països Associats

Annex I PDI des de curs 2020-21

Annex I PDI fins curs 2019-20

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TEACHING

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TRAINING

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TEACHINIG and TRAINING COMBINED

Certificat Existència Cobertura Assegurança

Consentiment Informat del viatge