Presentació de sol·licituds


La convocatòria per al curs 2019/20 tindrà 3 períodes de sol·licitud i resolució de concessió d’estades i ajuts:

  • 1ª resolució: 13 de setembre de 2019, per a les sol·licituds rebudes entre el 1 i el 12 de juliol de 2019. Període d’acceptació / renúncia: fins al 20 de setembre de 2019. En aquesta resolució s’atorgaran fins al 40% dels recursos disponibles.
  • 2ª resolució: 13 de desembre de 2019, per a les sol·licituds rebudes entre el 14 i el 29 de novembre de 2019. Període d’acceptació / renúncia: fins al 20 de desembbre de 2019. En aquesta resolució s’atorgaran fins al 40% dels recursos disponibles.
  • 3ª resolució: 15 d’abril de 2020, per a les sol·licituds rebudes entre el 13 i el 27 de març de 2020. Període d’acceptació / renúncia: fins al 24 d’abril de 2020. En aquesta resolució es concedirà el 20% d’ajuts disponibles més els ajuts que no hagin quedat coberts en les resolucions anteriors.

Les resolucions es faran públiques al web de la UAB www.uab.cat, apartat Mobilitat i Intercanvi Internacional – Erasmus Estudis Doctorat – Resolucions i Documentació Obligatòria.