Destinacions

Destinacions Erasmus+ Doctorat

L'estudiant presenta una proposta de destinació que ha de ser una Institució d'Educació Superior amb Carta Erasmus (ECHE) d'un dels països participants en el Programa Erasmus+.

A l'enllaç de la pàgina oficial Erasmus+ de la Comisió Eruropea trobareu el llistat de destinacions amb Carta Erasmus.

És imprescindible que existeixi un acord Erasmus vigent durant el curs en què es duu a terme l'estada  entre la UAB i la Institució d'Ensenyament Superior de destinació. En cas de no existir un acord vigent amb la universitat on vulgueu realitzar la mobilitat, se’n podrà signar un de nou, sempre i quan aquest acord arribi a l’Escola de Doctorat de la UAB abans que l'estada es realitzi.

L'interessat haurà d'acordar amb les institucions d'origen i de destinació amb anterioritat a la realització de l'estada el Learning Agreement, que és el document amb la proposta de la recerca que es durà a terme durant l'estada.