Dotació econòmica i destinacions

Destinacions PDI

El personal docent rebrà una quantitat d'ajuda europea com a contribució a les seves despeses de viatge i subsistència durant el període d'estada en un altre país que el SEPIE comunica a la UAB. En el cas del curs 2019/20 els imports seran els següents:

Viatge: Contribució a les despeses de viatge del personal basada en la distància entre el seu lloc de treball i el lloc en què es desenvolupi l'activitat corresponent, segons el que s'indica a continuació :

Distància en quilòmetres* Quantitat màxima a percebre
Entre 100 i 499 km 180 € per participant
Entre 500 i 1999 km 275 € per participant
Entre 2000 i 2999 km 360 € per participant
Entre 3000 i 3999 km 530 € per participant
Entre 4000 i 7999 km 820 € per participant
Entre 8000 i 19999 km 1500 € per participant


*La distància es calcula des de la institució d’origen a la institució de destí mitjançant la calculadora de quilometratge que es pot trobar al següent enllaç:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Subsistència: Les quantitats dependran del país de destinació (en funció del grup indicat al requadre).

 
Països de destinació Quantitat diària màxima a percebre
Grup A - Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein,
Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia
120€
Grup B - Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia,
Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre
105€
Grup C - Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia 90€


Important: El pagament dels ajuts queda subjecte a la normativa de viatges de la UAB: Els imports en concepte de viatge i subsistència són màxims i l’import que el beneficiari rebrà finalment dependrà de les despeses realitzades i justificades. Els pagaments es tramitaran sempre en data posterior a la publicació de la resolució dels ajuts.

En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, el pagament es realitzarà a través del centre corresponent.

Les universitats membres de l’ECIU (informació a la web de la UAB) hem signat un multilateral Agreement de Mobilitat Erasmus+, amb l’objectiu de potenciar l’intercanvi existent i donar suport a nous tipus de mobilitat (virtual, mixta, enfocada en reptes i microcredencials). Aquest acord permet les mobilitats d’estudiants i personal (professorat i d’administració).