L'ús de la llengua

Com a tot Catalunya, la llengua pròpia de la UAB és el català, que comparteix oficialitat amb el castellà. Entre un 60 i un 70 % de les classes s’imparteixen en català; la resta majoritàriament en castellà, encara que any rere any creix l’oferta de cursos en anglès.

En totes les assignatures l’alumnat pot fer els treballs i els exàmens tant en català com en castellà, encara que el professorat utilitzi l’altra llengua. En alguns cursos, també es pot utilitzar l’anglès, encara que l’assignatura no s’imparteixi en aquesta llengua.

Més informació:
www.uab.cat/idiomes
www.uab.cat (assignatures en anglès)
www.intercat.cat

APRENDRE IDIOMES
La UAB t’ajuda a aprendre idiomes i a millorar els teus coneixements previs. El Servei de Llengües - UAB Idiomes té més de trenta-cinc anys d’experiència en l’ensenyament d’idiomes a la Universitat. També acredita i certifica nivells d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Els idiomes que s’hi poden cursar són: català, espanyol, anglès, francès, italià i japonès. Abans de matricular-vos, haureu de fer una prova de nivell. Els cursos del Servei de Llengües - UAB Idiomes poden ser reconeguts com a crèdits per les universitats d’origen dels estudiants de mobilitat. A més de la seu al campus de Bellaterra, UAB Idiomes té un centre a Barcelona, a l’edifici UAB - Casa Convalescència.
El Servei de Llengües - UAB Idiomes ofereix cursos de llengua catalana per a estudiants nouvinguts. Els cursos, subvencionats per la UAB, permeten a aquests estudiants entendre el català tant oral com escrit, i començar a parlar-lo i a escriure’l. Es poden consultar les condicions de subvenció de cada nivell, així com el reconeixement de crèdits, els horaris i els nivells, al web del Servei de Llengües.

CURS D’ESPANYOL

El Servei de Llengües - UAB Idiomes ofereix cursos d’espanyol per a estudiants internacionals. Al web del Servei de Llengües podeu consultar l’oferta de cursos, els preus, els horaris i els nivells.

INTERCANVIS LINGÜÍSTICS
Com a complement dels cursos, podeu participar en el programa Tàndem d’intercanvis lingüístics amb altres estudiants. També podeu participar en el Programa de Voluntariat Lingüístic i rebre el suport d’un estudiant local que us ajudarà en l’aprenentatge del català.

CENTRE D’AUTOAPRENENTATGE DE LLENGÜES

El Servei de Llengües també us ofereix un centre de recursos en línia per a l’autoaprenentatge de llengües.

Més informació:
Servei de Llengües - UAB Idiomes
http://www.uab.cat/idiomes
s.llengues.info@uab.cat
Tel.: +34 93 581 13 25