Erasmus+ KA107 Projecte 2019 PAS OUT a Partner Countries

Erasmus+ KA107 PAS OUT a Partner Countries


 

ERASMUS+ KA107 Ajuts per Mobilitat d'Staff a Païssos Associats

Davant la pandèmia de la Covid-19, requerim a tots els estudiants i personal que facin una estada dintre del programa KA107 2019, a acreditar la cobertura d’una assegurança d’assistència en viatge i accidents (mínim 300.000€) que inclogui despeses mèdiques, quirúrgiques i de responsabilitat civil en el país de destinació.

Informació de la Convocatòria
El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària. L'acció Erasmus+ KA107 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països associats (Partner Countries). La Universitat Autònoma de Barcelona ha estat guardonada amb ajuts en el marc de l'acció KA107, per a que estudiants i personal de la nostra universitat tinguin l'oportunitat de finançar la seva estada de mobilitat.

Trobareu la informació completa sobre les Convocatòries Erasmus+ KA107 d'ajuts per Mobilitat d'Staff a Països Associats a la part inferior d'aquesta pàgina.

Estades de Training (STT): el personal docent (PDI) o el personal d'administració i serveis (PAS) hi participa amb l'objectiu de millorar les seves capacitats educatives i formatives.
Estades de Teaching (STA): el personal docent (PDI) hi participa impartint un mínim de 8h d'activitats docents (Estades de Teaching) o, hi participa impartint un mínim de 4 h d'activitats docents i realitzant 4 hores de formació. (Estades de Teaching and Tranninig Combined). 

Els ajuts disponibles per realitzar estades d'una durada de 5 dies, més 1 o 2 dies de viatge, són les següents:

Convocatòria Erasmus+ KA107-2019; data límit per finalitzar l'estada 31/07/2022

 • Brasil: 1 STA
 • Canadà : 1 STA (no disponible), 1 STT (no disponible)
 • Costa Rica: 1 STA Estats Units: 1 STA (no disponible)
 • Geòrgia: 2 STA
 • Ghana: 2 STA (1 disponible)
 • Israel: 2 STA
 • Líban: 2 STA
 • Mèxic: 1 STA
 • Palestina: 2 STA
 • Papua Nova Guinea: 1 STA
 • Tailàndia: 2 STA, 1 STT
 • Taiwan: 3 STA (1 disponible), 1 STT
 • Uganda: 3 STA
 • Xina: 2 STA (1 disponible)  

*Podeu consultar el nombre de places i d’universitats en la Convocatòria publicada al peu d’aquesta página.  


Import dels ajuts

D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus+, el participant rebrà els ajuts corresponents als conceptes següents:

El pagament dels ajuts queda subjecte a la normativa de viatges de la UAB: Els imports en concepte de viatge i manutenció són màxims i l’import que el beneficiari rebrà finalment dependrà de les despeses realitzades i degudament justificades. En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, el pagament es realitzarà a través del centre corresponent.

Procés de sol·licitud

El personal amb vinculació contractual amb la UAB, o amb un centre adscrit, que estigui interessat en sol·licitar un ajut Erasmus+ KA107 en aquesta convocatòria, ha de completar EL FORMULARI DE SOL·LICITUD ONLINE i on caldrà adjuntar una còpia del DNI/passaport, de l'Acord de Mobilitat signat i de la carta/correu d'invitació.
 

Docència / Fromació
   Formulari de sol·licitud online
 

   DNI / NIE
 

   Acord de mobilitat acceptat per la institució d'origen i la de
   destinació:
 • Per docència (Mobility Agreement for Teaching)
 • Per formació (Mobility Agreement for Training)
 • Per combinada de docència i formació (Mobility Agreement for Teaching / Training Combined)
   
   Carta / correu electrònic d'invitació
 

 

 

 
Període de sol·licitud
 
Data de resolució

1a resolució
 
Del 17 d’octubre
al 15 de desembre de 2019
15 de gener de 2020

2a resolució
 
Del 16 de desembre de 2019
al 15 de març de 2020
15 d’abril de 2020

3a resolució
 
Del 16 de març
al 15 de juny de 2020
15 de juliol de 2020

4a resolució
 
Del 16 de juny al 31 de juliol de 2020 i
de l’1 de setembre al 15 de novembre de 2020
15 de desembre de 2020

5a resolució
 
Del 16 de novembre de 2020
al 15 de març de 2021
15 d’abril de 2021

6a resolució
 
Del 16 de març
al 15 de juny de 2021
15 de juliol de 2021

7a resolució
 
Del 16 de juny al 31 de juliol de 2021 i
de l’1 de setembre al 15 de novembre de 2021
15 de desembre de 2021

8a resolució
 
Del 16 de novembre del 2021
al 15 de març de 2022
20 d’abril de 2022

9a resolució
 
Del 15 de març fins al 15 de maig de 2022 15 de juny de 2022Per a més informació:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56
erasmus.ka107@uab.cat

Dilluns - Divendres de 9:30h a 13:30h
Dijous de 9:30h a 12:00h i de 15:30h-16:30h


Col·lecció de documents:
2a Resolució KA107 STAFF OUT 2019

1a Resolució KA107 STAFF OUT 2019

CONVOCATÒRIA Erasmus+ KA107-2019 d'ajuts per Mobilitat Staff a Països Associats

Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TRAINING

Certificat Existència Cobertura Assegurança

Consentiment informat del viatge