Erasmus+ KA107 Projecte 2018 PDI OUT a Partner Countries

Erasmus+ KA107 Partner Countries

Cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea

STAFF

ERASMUS+ KA107

Ajuts per Mobilitat d'Staff a Païssos Associats

Aquesta pàgina va ser actualitzada per última vegada el 02/04/2020.

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària. L'acció Erasmus+ KA107 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països associats (Partner Countries). La Universitat Autònoma de Barcelona ha estat guardonada amb ajuts en el marc de l'acció KA107, per a que estudiants i personal de la nostra universitat tinguin l'oportunitat de finançar la seva estada de mobilitat.

Trobareu la informació completa sobre les Convocatòries Erasmus+ KA107 d'ajuts per Mobilitat d'Staff a Països Associats a la part inferior d'aquesta pàgina.

Estades de Training (STT): el personal docent (PDI) o el personal d'administració i serveis (PAS) hi participa amb l'objectiu de millorar les seves capacitats educatives i formatives.
Estades de Teaching (STA): el personal docent (PDI) hi participa impartint un mínim de 8h d'activitats docents.

Els ajuts disponibles per realitzar estades d'una durada de 5 dies, més 1 o 2 dies de viatge, són les següents:
Convocatòria Erasmus+ KA107-2018; data límit per finalitzar l'estada 31/07/2021, s’ha perllongat un any la durada del projecte.

 • Austràlia: 2 STA (5 dies + 2) = concedides
 • Brasil: 1 STA (5 dies + 2) = concedida
 • Butan: 1 STA (5 dies + 2) = concedida
 • Canadà: 2 STA (5 dies + 2) = concedides / 1 STT (5 dies + 2) = concedida
 • Geòrgia: 3 STA (5 dies + 2) = concedidES
 • Ghana: 3 STA (5 dies + 2) = concedides
 • Israel: 2 STA (5 dies + 2) = concedides
 • Kosovo: 2 STA (5 dies + 2) = 1 disponible
 • Mèxic: 1 STA (5 dies + 2) = concedida
 • Palestina: 2 STA (5 dies + 2) = 1 disponibles
 • Tailàndia: 2 STA (5 dies + 2) = concedides / 1 STA (5 dies + 2) = concedida
 • Vietnam: 2 STA (5 dies + 2) = concedides
 • Xina: 1 STA (5 dies + 2) = concedida

 

Import dels ajuts

D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus+, el participant rebrà els ajuts corresponents als conceptes següents:

El pagament dels ajuts queda subjecte a la normativa de viatges de la UAB: Els imports en concepte de viatge i manutenció són màxims i l’import que el beneficiari rebrà finalment dependrà de les despeses realitzades i degudament justificades.
En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, el pagament es realitzarà a través del centre corresponent.

Procés de sol·licitud

El personal amb vinculació contractual amb la UAB, o amb un centre adscrit, que estigui interessat en sol·licitar un ajut Erasmus+ KA107 en aquesta convocatòria, ha de:

 • Completar el formulari de sol·licitud online, on caldrà adjuntar una còpia del DNI/passaport, de l'Acord de Mobilitat signat i de la carta/correu d'invitació.

El termini per presentar sol·licituds estarà obert del 9 d'octubre al 11 de novembre de 2018.
La resolució es publicarà en aquest web el dia 10 de desembre de 2018 i es comunicarà per e-mail als beneficiaris.

Sol·licituds presentades en el període: Data prevista per la resolució parcial (aproximada)
Des del 12 de Novembre de 2018 fins al 31 de Gener de 2019 11 de Febrer de 2019
Des de l’1 de Febrer de 2019 fins al 31 de Març de 2019 11 d’Abril de 2019
Des de l’1 d’Abril de 2019 fins al 31 de Maig de 2019 10 de Juny de 2019


Donat que el calendari de la convocatòria d’ Ajuts per Mobilitat d'Staff a Païssos Associats del projecte KA107-2018 està tancat, i que queden beques disponibles, s’estableix el següent:

Les sol.licituds rebudes a partir del 12 de juliol, s’aniran resolent segons el calendari següent (5 convocatòries parcials extraordinàries):
 

Sol·licituds presentades en el període: Data prevista per la resolució parcial (aproximada)
Del 12 de juliol al 30 de setembre de 2019 15 d'octubre de 2019
De l'1 d'octubre al 30 de novembre de 2019 16 de desembre de 2019
De l’1 de desembre de 2019 al 31 de gener de 2020 15 de febrer de 2020
De l'1 de febrer al 31 de març de 2020 15 d'abril de 2020
De l'1 d'abril al 31 de maig de 2020 15 de juny de 2020


Els criteris de selecció seran els establerts a la convocatòria aprovada a la CRIPL del 8 d’octubre de 2018.

Per a més informació:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56
erasmus.ka107@uab.cat

Dilluns - Divendres de 9:30h a 13:30h
Dijous de 9:30h a 12:00h i de 15:30h-16:30h

Col·lecció de documents:
CONVOCATÒRIA Erasmus+ KA107-2018 d'ajuts per Mobilitat Staff a Països Associats
Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TEACHING
Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TRAINING

1a Resolució Erasmus+ KA107-2018 Staff OUT
2a Resolució Erasmus+ KA107-2018 Staff OUT
3a Resolució Erasmus+ KA107-2018 Staff OUT
4a Resolució Erasmus+ KA107-2018 Staff OUT
5a Resolució Erasmus+ KA107-2018 Staff OUT
6a Resolució Erasmus+ KA107-2018 Staff OUT