Erasmus+ KA107 Projecte 2018 PAS OUT a Partner Countries

Erasmus+ KA107 Partner Countries

Cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea

STAFF

Ajuts per Mobilitat d'Staff a Païssos Associats

Aquesta pàgina va ser actualitzada per última vegada el 02/04/2020.

El Programa Erasmus+ de la Comissió Europea promou la mobilitat de la comunitat universitària. L'acció Erasmus+ KA107 d'aquest programa proveeix fons per a la mobilitat amb països associats (Partner Countries). La Universitat Autònoma de Barcelona ha estat guardonada amb ajuts en el marc de l'acció KA107, per a que estudiants i personal de la nostra universitat tinguin l'oportunitat de finançar la seva estada de mobilitat.

Trobareu la informació completa sobre les Convocatòries Erasmus+ KA107 d'ajuts per Mobilitat d'Staff a Països Associats a la part inferior d'aquesta pàgina.

Estades de Training (STT): el personal docent (PDI) o el personal d'administració i serveis (PAS) hi participa amb l'objectiu de millorar les seves capacitats educatives i formatives
Estades de Teaching (STA): el personal docent (PDI) hi participa impartint un mínim de 8h d'activitats docents

Els ajuts disponibles per realitzar estades d'una durada de 5 dies, més 1 o 2 dies de viatge, són les següents:

Convocatòria Erasmus+ KA107-2018; data límit per finalitzar l'estada 31/07/2021, s’ha perllongat un any la durada del projecte.

No hi ha cap convocatòria disponible.

Import dels ajuts
D'acord amb el que estableix la Guia del Programa Erasmus+, el participant rebrà els ajuts corresponents als conceptes següents:

El pagament dels ajuts queda subjecte a la normativa de viatges de la UAB: Els imports en concepte de viatge i manutenció són màxims i l’import que el beneficiari rebrà finalment dependrà de les despeses realitzades i degudament justificades.
En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, el pagament es realitzarà a través del centre corresponent.

Procés de sol·licitud
El personal amb vinculació contractual amb la UAB, o amb un centre adscrit, que estigui interessat en sol·licitar un ajut Erasmus+ KA107 en aquesta convocatòria, ha de:

  • Completar el formulari de sol·licitud online, on caldrà adjuntar una còpia del DNI/passaport, de l'Acord de Mobilitat signat i de la carta/coreu electrònic d'invitació.

El termini per presentar sol·licituds estarà obert del 9 d'octubre al 11 de novembre de 2018.
La resolució es publicarà en aquest web el dia 10 de desembre de 2018 i es comunicarà per e-mail als beneficiaris.

Sol·licituds presentades en el període: Data prevista per la resolució parcial (aproximada)
Des del 12 de Novembre de 2018 fins al 31 de Gener de 2019 11 de Febrer de 2019
Des de l’1 de Febrer de 2019 fins al 31 de Març de 2019 11 d’Abril de 2019
Des de l’1 d’Abril de 2019 fins al 31 de Maig de 2019 10 de Juny de 2019

Resolucions extraordinàries:

  • Resolució extraordinària: 15 de Desembre de 2020 (sol·licituds rebudes fins el 15 de Novembre de 2020)
  • Resolució extraordinària: 15 d’abril de 2021 (sol·licituds rebudes fins el 15 de Març de 2021)
  • Resolució extraordinària: 15 de juny de 2021 (sol·licituds rebudes fins el 1 de Juny de 2021)

 

Per a més informació:
Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel +34 93 586 82 56
erasmus.ka107@uab.cat

Dilluns - Divendres de 9:30h a 13:30h
Dijous de 9:30h a 12:00h i de 15:30h-16:30h

Col·lecció de documents:

1a Resolució Erasmus+ KA107-2018 Staff OUT
2a Resolució Erasmus+ KA107-2018 Staff OUT
3a Resolució Erasmus+ KA107-2018 Staff OUT
4a Resolució Erasmus+ KA107-2018 Staff OUT
CONVOCATÒRIA Erasmus+ KA107-2018 d'ajuts per Mobilitat Staff a Països Associats
Acord de Mobilitat Erasmus+ KA107 per a TRAINING