Tarifes - Valida el teu bitllet

Tarifes - Valida el teu bitllet


El servei de bus de la UAB és gratuït tot i que forma part del Sistema Tarifari Integrat i, per això, cal validar abans o després de pujar al tren.

La integració tarifària
permet transbordar entre diferents mitjans de transport, sempre que es considerin part del mateix desplaçament. Així, podem agafar el bus urbà, el metro i el tren, per exemple, en un mateix desplaçament (origen-destinació) amb un sol bitllet (sense haver de pagar un bitllet per cada mitjà que agafem).

Des del gener de 2017, el servei de bus de la UAB forma part del sistema integrat que permet fer servir diferents mitjans de transport amb el mateix bitllet, sense cap cost afegit per a la persona usuària.

Els bitllets de transport són venuts per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) als diferents punts de venda instal·lats a les estacions de tren, de metro o autobús, estancs, etc. Un cop descomptats els impostos, la recaptació neta és repartida entre els diferents operadors de transport, en funció de les validacions que hagin tingut.

El servei de bus de la UAB, fins el moment, no estava integrat en aquest sistema i, per tant, no rebia la part que li corresponia d'aquest repartiment d'ingressos. La recaptació implica que, si validem els nostres bitllets al bus, després de baixar del tren o abans de pujar-hi, la UAB rep part dels ingressos que li pertoquen. Podent destinar aquests diners directament a la millora del servei de bus o altres aspectes de la mobilitat sostenible al Campus.

Validar_Bitllet_BusUAB   BusUAB

Validar el bitllet al bus de la UAB no té cap cost afegit. Per tant, el servei de bus continua sent gratuït.

Això implica que només poden entrar a sorteig les persones que usen el bus de la UAB com altre mitjà de transport dins un mateix desplaçament (majoritàriament persones usuàries que han utilitzat prèviament, o utilitzaran després, el tren i fan la connexió Estació Renfe-Campus o Campus-Estació Renfe).

Pel contrari, les persones que vulguin agafar el bus pels desplaçaments interns, sense cap transbordament, no hauran de validar. Tampoc entraran a sorteig les persones que utilitzin títols propis no integrats (exemple: títols propis de Renfe).

Per tal d'agrair la col·laboració de les persones usuàries i incentivar les validacions, cada mes se sorteja una targeta regal Amazon (200€) entre totes aquelles persones que hagin validat el seu bitllet al bus.

Aquesta promoció només és vàlida per a les persones usuàries que es desplacen en tren i en el bus de la UAB de forma combinada.

El premi que se sorteja és una targeta regal Amazon per un valor de 200€.

El cost del premi és finançat directament pels ingressos rebuts de l'ATM per les validacions fetes. Per tant, només es fa sorteig si hi ha un total de validacions iguals o superior a 1.800 validacions/mes. O el que és el mateix: 90 validacions/dia, aproximadament.

Cada mes es farà difusió del número identificatiu de la targeta guanyadora del mes anterior.

La difusió es fa mitjançant quatres canals. A través de cartells penjats als busos de la UAB, per correu electrònic a les adreces institucionals de la Universitat, per la web i les xarxes socials (Facebook i Twitter).

A l'email i les noticies s'informa de com esbrinar si la teva targeta ha estat la guanyadora i com procedir si és el cas.