Personal UAB Personal d'administració i serveis

Missió i visió

Missió i Visió

Missió
La UAB és una universitat pública, catalana, de vocació internacional la qual, mitjançant una docència de qualitat estretament lligada a l’activitat de recerca i a la transferència de coneixement, i l’aprofitament de les potencialitats del seu capital humà, actua des dels seus campus com a motor de desenvolupament econòmic i social del seu entorn, d’acord amb els seus valors.

Visió
La UAB vol ser:

 


Més informació a Pla director 2013-2015.