SERVEI D'INFORMÀTICA

Mesures bàsiques de seguretat

A les opcions següents teniu les mesures de seguretat bàsiques, les que cal que tingueu sempre molt present, per tal que la vostra activitat sigui segura.

 1. Tingueu molta cura amb les contrasenyes
 2. Mantingueu el sistema operatiu actualitzat
 3. Instal·leu un programa antivíric i mantingueu-lo actualitzat
 4. Cal que disposeu d'un tallafocs personal
 5. Cal que feu còpies de seguretat
 6. No instal·leu programari de fonts desconegudes
 7. No obriu correus electrònics d'origen desconegut 
 8. Us recomanem que utilitzeu filtres de correu no desitjat (Spam)
 9. No navegueu per webs desconegudes o sospitoses
 10. No faciliteu dades personals o financeres
 11. No abandoneu l'ordinador amb les aplicacions i documents oberts
 12. Apagueu l'ordinador si no el feu servir
 13. El Centre d'Atenció i Suport (CAS) us pot ajudar

 

 

 

1.Tingueu molta cura amb les contrasenyes

 • Les contrasenyes són personals i en cap cas les haureu de compartir. A més, us recomanem que no les escriviu mai, ni en paper ni en documents de l'ordinador, i que les canvieu periòdicament. També cal que modifiqueu immediatament la contrasenya facilitada per un tercer. Eviteu paraules deduïbles, com noms, telèfons, dates de naixement, matrícules, etc. i no les repetiu en diferents llocs.

2. Mantingueu el sistema operatiu actualitzat

 • La UAB ofereix el servei d'actualització automàtica i supervisada del sistema operatiu Windows (SUS). Cal que apliqueu les actualitzacions tan aviat com els sistema us ho suggereixi.

3. Instal·leu un programa antivíric i mantingueu-lo actualitzat

 • La UAB ofereix per a tot el PDI i el PAS el programa antivíric OfficeScan de Trend Micro per al seus llocs de treball, de sobretaula o portàtils, i en garanteix l’actualització. També ofereix gratuïtament el programa antivíric PC Cillin, per a ús domèstic d'aquests col·lectius.

4. Cal que disposeu d'un tallafocs personal

 • El programa antivíric ofert per la UAB incorpora un tallafocs personal convenientment configurat.

5. Cal que feu còpies de seguretat

 • Cal que disposeu de còpies periòdiques de la vostra informació per evitar-ne possibles pèrdues, per avaries del disc dur, esborrat accidental, infeccions víriques, etc. Segons el volum d’informació a guardar hi ha diferents mecanismes (CD, DVD, unitats de xarxa, etc).

6. No instal·leu programari de fonts desconegudes

 • El maquinari de la UAB té a la seva disposició un repositori de programari per a realitzar les tasques pròpies dels llocs de treball, amb la corresponent llicència i garantia. En cap cas s'instal·larà programari sense la corresponent llicència.

7. No obriu correus electrònics d'origen desconegut

 • Circulen a Internet molts correus electrònics amb contingut maliciós, la qual cosa fa que sigui una de les fonts d'infecció més freqüents. Mai heu d'introduir contrasenyes a petició de missatges rebuts.

8. Us recomanem que utilitzeu filtres de correu no desitjat (Spam)

 • Podeu fer servir els filtres del servidor de correu institucional i els del vostre client de correu.

9. No navegueu per webs desconegudes o sospitoses

 • Cal que us assegureu que accediu a les webs correctes i no es cau en paranys d'aquest tipus.

10. No faciliteu dades personals o financeres

 • En cap cas faciliteu les vostres dades en entorns que no siguin segurs i de confiança. Les entitats financeres no sol·liciten mai aquestes dades per mitjà del correu electrònic.

11. No abandoneu l'ordinador amb les aplicacions i documents oberts

 • Cal habilitar mecanismes que requereixin autenticació de l'usuari per continuar amb l'activitat, per exemple, per anar a esmorzar, fer un cafè, etc. Així s'evita que, durant una absència temporal del vostre lloc de treball, una altra persona pugui tenir accés als vostres documents, al vostre correu i, fins i tot, enviar missatges amb la vostra identitat.

12. Apagueu l'ordinador si no el feu servir

 • És convenient deixar-lo apagat en acabar la jornada laboral.

13. El Centre d'Atenció i Suport (CAS) us pot ajudar

 • Davant de qualsevol dubte relacionat amb l’aplicació d’aquestes mesures bàsiques de seguretat us podeu posar en contacte amb el CAS, per telèfon 2100 o per correu electrònic cas@uab.cat .