Memòries d'activitat

Memòries d'activitat


En aquesta secció podeu trobar les memòries anuals del Parc de Recerca UAB:

Memòria 2022: Visor web | PDF

Report 2020
 

Memòries dels anys anteriors: