CEHIC

Membres

*Personal d'administració
Mireia Fabra Valiente
Telèfon i Despatx: +34 935868679 / D3-05
Mireia.Fabra@uab.cat

*Tècnica Superior de recerca
Elena Fernández García
Telèfon i Despatx: +34 935868681 / D3-11
Elena. Fernández@uab.cat

 

Informació complementària

Enllaços relacionats