SERVEI D'INFORMÀTICA

Maquinari i programari

Objectiu del servei

La UAB proposa uns estàndards de maquinari i programari per a tots els usuaris segons les directrius i els objectius que van ser aprovats al 2004 per la Comissió de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Els estàndards es van actualitzant periòdicament d'acord amb l'evolució tecnològica del programari i el maquinari i les noves directrius i objectius estratègics establerts per la UAB.

Aquests estàndards permeten:

 • Orientar als usuaris a l'hora de triar eines informàtiques. 
 • Racionalitzar i focalitzar els recursos que la UAB dedica a les TIC.
 • Definir la plataforma de funcionament dels serveis i aplicacions de la UAB. 
 • Engegar serveis que facilitin la instal·lació, l'actualització i el manteniment dels sistemes operatius i programaris.

La política de maquinari i programari recomanat permet millorar el servei que la universitat ofereix a la comunitat universitària en l'àmbit informàtic i, alhora, racionalitzar i focalitzar els recursos que la UAB dedica a les TIC (veieu més informació a l'aparat "Política de maquinari i programari recomanat").

Estàndards de maquinari
Estàndards de programari
 

Política de maquinari recomanat

 
Adquisició d'un equip homologat i recomanat
Adquisició d'un equip diferent al recomanat
La política de maquinari recomanat permet millorar el servei que la universitat ofereix a la comunitat universitària en l'àmbit informàtic i, alhora, racionalitzar i focalitzar els recursos que la UAB dedica a les TIC. Els avantatges que comporta son:

Evita incidències generals a la xarxa causades per equips infectats per virus o que pateixen altres problemes de configuració:

 • Els equips es lliuren degudament configurats i amb les mesures de seguretat que eviten incidències que poden afectar a la persona que utilitza l'equip i a la resta d'usuaris de la xarxa.
 • També estan configurats per actualitzar automàticament les mesures de seguretat.
 • La instal.lació inicial dins la xarxa de la UAB ja ve preparada.
Evita incidències i avaries en l'ús dels equips:
 • L'equip s'ha provat amb els programaris que porta instal.lats (tots els recomanats a la UAB o dels que la UAB té llicència).
 • Els equips es contracten amb un mínim de tres anys de manteniment 'in situ' i garantia de reparació o substitució en dos dies laborables. En conseqüència, els proveïdors han d'oferir equips de qualitat per evitar avaries.
 • S'apliquen automàticament actualitzacions de programari.
Permet un millor suport en cas d'incidència.
 • Els equips es poden re-instal.lar i actualitzar, si és necessari, molt ràpidament.
 • En cas d'avaria, la reparació o substitució de l'equip ha d'estar feta en dos dies laborables. El Servei d'Informàtica fa seguiment del compliment d'aquestes condicions i aplica les penalitats previstes al contracte si és necessari.
 • El Servei d'Informàtica disposa d'equips de mostra idèntics als recomanats per prevenir i diagnosticar incidències i té contacte amb el fabricant si és necessari el seu suport tècnic.
 • L'actualització del programari recomanat es pot fer amb procediments provats i automatitzats.
Permet complir amb la llei de contractació pública.
 • Donat el volum de la compra d'equips informàtics a tota la universitat, tenim l'obligació d'adquirir-los mitjançant concurs públic, el que comporta, a més, el benefici derivat de la competència entre les diferents ofertes que es presenten al concurs.