SERVEI D'INFORMÀTICA

Maquinari i programari

Objectiu del servei

La UAB proposa uns estàndards de maquinari i programari per a tots els usuaris segons les directrius i els objectius que van ser aprovats al 2004 per la Comissió de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Els estàndards es van actualitzant periòdicament d'acord amb l'evolució tecnològica del programari i el maquinari i les noves directrius i objectius estratègics establerts per la UAB.

Aquests estàndards permeten:

  • Orientar als usuaris a l'hora de triar eines informàtiques. 
  • Racionalitzar i focalitzar els recursos que la UAB dedica a les TIC.
  • Definir la plataforma de funcionament dels serveis i aplicacions de la UAB. 
  • Engegar serveis que facilitin la instal·lació, l'actualització i el manteniment dels sistemes operatius i programaris.

La política de maquinari i programari recomanat permet millorar el servei que la universitat ofereix a la comunitat universitària en l'àmbit informàtic i, alhora, racionalitzar i focalitzar els recursos que la UAB dedica a les TIC (veieu més informació a l'aparat "Política de maquinari i programari recomanat").

Estàndards de maquinari
Estàndards de programari
Política de maquinari recomanat
Adquisició d'un equip homologat i recomanat
 

Adquisició d'un equip diferent al recomanat

 

En cas que necessiteu un equip diferent als recomanats, si us plau, comuniqueu-ho fent clic aquí. Aquesta comunicació serveix per actualitzar els requeriments dels equips recomanats per les següents contractacions i per donar-vos informació sobre les mesures de seguretat que heu de prendre amb l'equip que s'adquireixi. Aquesta comunicació no suposa cap autorització des del punt de vista administratiu ni inicia cap procediment per l'adquisició de l'equip. Per tant, cal que seguiu el procediment habitual de compres, tenint en compte que el proveïdor i la forma de pagament siguin acceptats per la UAB. Per més informació vegeu la "Normativa de Compres" i el "Quadre llindars procediments comptables de compra" o adreceu-vos a la Unitat de Compres.

En el cas específic d'equips Apple amb un d'aquest proveïdors: "K-Tuin Sistemas Informáticos", "Servicios Microinformàtica", "Asseco Spain" o "Informàtica El Corte Inglés". En aquests casos, si us plau, ompliu igualment el formulari de notificació de compra d'equip diferent al recomanat.

Si us plau, tingueu en compte que heu de comptar amb les habilitats o recursos tècnics per fer la instal.lació i el manteniment dels equips diferents als recomanats perquè el Servei d'Informàtica, SIDs inclosos, només antendrà incidències i consultes d'equips recomanats.

Pels equips diferents als recomanats la UAB no pot garantir el correcte funcionament de tots els serveis ni el mateix nivell de servei que pels equips recomanats.

 

Si teniu un equip diferent als recomanats, quan el rebeu cal que el doneu d'alta a la xarxa mitjançant el formulari d'alta d'equip a la xarxa o de canvi d'equip o de targeta. El formulari de canvi d'equip o de targeta només té sentit si necessiteu mantenir al vostre equip nou la mateixa adreça IP del vostre equip antic.

Si l'equip utilitza MS Windows instal.leu l'antivirus corporatiu i truqueu al CAS per afegir-lo al domini UAB (així es faran automàticament les actualitzacions de seguretat del sistema).

Ocasionalment rebreu per correu instruccions per mantenir la seguretat i configuració dels equips diferents als recomanats. No tots els missatges seran d'aplicació per a tots els tipus d'equips. Per això, s'indicarà a les instruccions a quin tipus d'equips van adreçades (MS Windows, Apple, servidors,...).