PEPE2

 

 

El departament
Departament
Presentació
Història i dades
Ressenya històrica
Organització
Govern
Estructura
Reglaments
Directori de personal
Professorat, investigadors i personal de suport a la recerca
Personal d'administració i serveis
Informació pràctica
Actes de Reunió
Espais del Departament
Informació d'utilitat pels usuaris
Docència de Grau
Grau
Química
Altres titulacions
Propedèutics
Seguretat als laboratoris
Docència de Postgrau
Estudis de Postgrau
Màsters Oficials
Master in Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
Màster Universitari Electroquímica. Ciència i Tecnologia
Màsters propis
Màster en Experimentació Química
Màster en Química Fina i Polímers
Màster en Experimentació en Química Fina
Cursos d'Especialització
Química del Tecneci. Aplicacions en Radiofarmàcia
Doctorats
PROGRAMES DE DOCTORAT
Química
Ciència de Materials
Electroquímica. Ciència i Tecnologia
TRÀMITS I GESTIONS
Admissió i Matrícula
Tesi per compendi de Publicacions
Dipòsit i Defensa de Tesi
ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT
Curs Seguretat Laboratoris
Curs d'anglès
Cursos química
Conferències
Seminaris
JORNADES DOCTORALS
Jornades 2022
Jornades 2021
Jornades 2019
Jornades 2018
Jornades 2017
Jornades anteriors a 2016
PREMIS EXTRAORDINARIS
Premis Química
Premis Materials
TESIS DEFENSADES
Tesis 2020/21
Tesis 2019/20 i anteriors
Recerca
Recerca
Projectes
Projectes Europeus
Convenis
Patents
Publicacions
Tesis
Investigadors i grups de recerca
Grups de recerca
Investigadors
Premis ICREA Acadèmia
Beques
Beques Formació d'investigadors
Creació d'empreses
Patents i llicències
Suport a la qualitat
Divulgació
Activitats de divulgació
Exposició Gràcies a la Química
Química interactiva
Transferència
Transferència
Presentació
Notícies
Notícies
Detall Notícia
Imprimir
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona