PBeques.Popup.Loading

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2014 : Projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat 2014

Entidad convocante

Ajuntament de Barcelona

Programa

Sin programa

Área temática

Biociencias
Artes y Humanidades
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Jurídicas

Tipo de ayuda

Otras Ayudas

Destinatarios

Investigadores
PDI

Requisitos

Poden ser sol·licitants de les subvencions, les persones físiques o jurídiques, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, sense tenir personalitat jurídica pugui executar projectes que s'ajustin als requisits i condicions establerts en aquesta convocatòria. Requisits de les activitats objectes de subvenció: - Que es facin en el terme municipal de Barcelona, des d'una dimensió de districte o de ciutat, o fora d'aquesta en el cas que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat - Que les activitats i/o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries - Que les activitats que facin siguin sense afany de lucre - Les activitats programades s'hauran de dur a terme dins de l'any objecte de la convocatòria o del curs escolar 2014-2015 segons la modalitat - Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge sexista en la seva redacció - Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s'estableixen en aquesta convocatòria Només es pot presentar una sol·licitud per projecte, assenyalant un únic codi de modalitat (àmbit temàtic, el programa i l'àmbit territorial) al qual es vol concórrer

Información adicional

L'objecte és la concessió de subvencions per dur a terme projectes,activitats i serveis de districte i de ciutat en els àmbits temàtics de cultura, esports, educació, salut, qualitat de vida, dones, adolescència i joventut, drets civils, participació i associacionisme, medi ambient, immigració, civisme i convivència, benestar animal, foment d'activitats organitzatives i comerç de proximitat i promoció econòmica. persones amb discapacitat, acció comunitària, temps i conciliació i afers religiosos per a l'any 2014

Fecha de publicación

20/01/2014

Fecha de inicio de solicitudes

20/01/2014

Fecha de presentación en la UAB

03/02/2014

Lugar de presentación en la UAB

Registre Gral. UAB (Edifici A)

Fecha de fin de solicitudes en el Organismo convocante

06/02/2014

Lugar de presentación en el Organismo convocante

Registre Gral. Districtes, Gerències o Instituts

Fecha de resolución

17/06/2014

Bases de la convocatoria

Consultar bases

Web con más información

Consultar web

Preguntas frecuentes

Preguntas más frecuentes sobre esta convocatoria.
Las preguntas NO se responden personalmente, las respuestas se publican en esta página web.
*Si ya habéis leído la convocatoria entera y aún tenéis alguna duda, por favor rellenad el formulario.

*Consulta

*Deseo recibir más información sobre esta convocatoria