PBeques.Popup.Loading

Convocatòria de beques per a cursos intensius al Servei de Llengües de la UAB. Juliol de 2019

Descripció

Per tal de facilitar la formació en llengües estrangeres dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Servei de Llengües de la UAB convoca 40 beques per a participar en els cursos intensius que el Servei de Llengües de la UAB impartirà durant el mes de juliol de 2019.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Estudi
Idiomes

Places

- 38 beques per a estudiants de grau i màster
- 2 beques per a estudiants de doctorat

Import

La borsa de la beca consisteix en la reducció del 50% de l'import de la matrícula dels cursos intensius del Servei de Llengües de la UAB.

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Haver estat matriculat/da en estudis oficials a qualsevol centre propi de la UAB durant el curs 2018-2019 d'un mínim de:
- Alumnat de grau o màster oficial: 30 crèdits.
Aquest nombre de crèdits podrà ser inferior en el cas d'alumnes que finalitzin els seus estudis i matriculin tots els crèdits que els manquin per finalitzar-los.
Per gaudir de la beca caldrà assistir, com a mínim, al 75% d'hores del curs.
- Alumnat de doctorat: tindran preferència els estudiants que hagin cursat el primer seguiment al curs 2017-2018.

Incompatibilitats

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

08/01/2019

Data d'inici de sol·licituds

06/05/2019

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

17/05/2019

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

A la Gestió Acadèmica del teu Centre o al Registre General

Data de resolució

17/06/2019

Documentació

S'haurà d'adjuntar una fotocòpia de la pàgina del compte o de la llibreta on consti l'IBAN, l’entitat, l’oficina, el dígit de control i el número on la persona sol·licitant vol que se li ingressi l’import de la beca i on ha de figurar la persona sol·licitant com a titular o beneficiària.

Formularis

Enllaç Sol·licitud convocatòria de beques per a cursos intensius al Servei de Llengües de la UAB. Juliol 2019

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució