PBeques.Popup.Loading

Beques de Règim General i Mobilitat del Ministeri d'Educació. Curs 2011-2012

Descripció

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats encomana a l'Estat l'establiment d'un sistema general de beques i ajuts a l'estudi amb la finalitat d'eliminar els obstacles d'ordre socioeconòmic que, en qualsevol part del territori, impedeixin o dificultin l'accés o la continuïtat dels estudis superiors als estudiants que estiguin en condicions de cursar-los amb aprofitament; i ,en aquest sentit, la Conferència Sectorial d'Educació va acordar, a la seva reunió de 7 de febrer de 2002, el manteniment del règim vigent de beques i ajuts a l'estudi en les pròximes convocatòries.

Amb aquesta convocatòria es dóna continuïtat a la política iniciada el curs 2001/02 de propiciar la mobilitat dels estudiants, sense que els nivells de renda familiar suposin un impediment per fer efectiva aquesta mobilitat. 

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Estudi

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial
Titulats

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Els requisits són tant acadèmics com econòmics, els podeu trobar a la convocatòria (BOE 179 de 27-07-2011) 

Incompatibilitats

Les que marca la convocatòria.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

26/07/2011

Data d'inici de sol·licituds

27/07/2011

Lloc de presentació a la UAB

Punt de recollida de beques del teu centre.

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

14/10/2011

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Les sol·licituds s'hauran de fer telemàticament al web del ministeri

Data de resolució

01/05/2012

Documentació

Segons la vostra situació el que us indiqui la convocatòria. 

Formularis

enllaç sol·licitut de beques de Règim General i Mobilitat. Curs 2011/2012
Enllaç al Full de signatures per adjuntar a la beca de Règim General i Mobilitat. Curs 2011/2012

Web de sol·licitud

Enllaç Beques Règim General i Mobilitat Curs 2011-2012

Correu electrònic

consulta.beques@uab.cat

Web amb més informació

Enllaç Beques Règim General i Mobilitat Curs 2011-2012