PBeques.Popup.Loading

Beques Euroacció VI - Leonardo Da Vinci

Entitat convocant

Treball Campus

Programa

Leonardo Da Vinci

Àrea temàtica

Arts i Humanitats
Biociències
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Descripció

Facilitar als nostres joves graduats i graduades dur a terme pràctiques professionals en empreses i intitucions de països europeus que participen al programa.

Tipus d'ajut

Idiomes
Mobilitat

Places

92

Import

La beca inclou una subvenció en concepte de despeses de manutenció per a cada participant, en la qual s'inclouen també les despeses de viatge d'anada i tornada. La quantitat exacta de l'import de la subvenció varia en funció del país d'acollida. Consulta al web de Treball Campus el document de dotació econòmica.

Destinataris

Altres col·lectius
Titulats

Requeriments

1.Graduats i graduades de la UAB, de centres propis, adscrits i vinculats (excepte els mestres en qualsevol de les especialitats) que no estiguin matriculats en cap postgrau, màster o doctorat i que hagin acabat els seus estudis a partir de l'any 2009.

2. Complir un dels requisits següents:
a) tenir la nacionalitat d'un dels països participants en el Programa d'Aprenentatge Permanent (PAP)
b) tenir una altra nacionalitat però tenir residència permanent en un dels països que participen en el PAP, o estar registrat com a persona apàtrida o tenir estatus de refugiat en el país d'enviament.


3. Tenir coneixement i acreditar el nivell de llengua que s'ha d'utilitzar al país d'acollida és una condició indispensable per poder entrar en el procés de selecció. Els nivells requerits per a cada país són:

 • Regne Unit: anglès, nivell B1 del Marc europeu de referència per a les llengües (MERC).
 • Alemanya: alemany, nivell B1 del MERC.
 • França: francès, nivell DELF B1 o nivell B1 del MERC.
 • Itàlia: italià, nivell CELI1 o nivell A2 del MERC o estada Erasmus d'un mínim de 6 mesos.
 • Portugal: portuguès, nivell CIPLE o nivell A2 del MERC o estada Erasmus d'un mínim de 6 mesos.
 • Per a la resta de destinacions cal acreditar un nivell d'anglès B1 del MECR o bé un A2 o estades prèvies d'un mínim de 6 mesos en cas d'acreditar la llengua del país.

Criteris de selecció

Les sol·licituds es prioritzen segons els criteris següents:

 • L'expedient acadèmic de la persona sol·licitant (40 % dels punts). La puntuació és de 0 a 4 i es verifica a través del programa SIGMA de la UAB.
 • La cerca de l'empresa per part de la persona sol·licitant (30 % dels punts). Cal aportar el formulari d'acceptació per a l'empresa degudament complimentat. Consulteu l'apartat Modalitats.
 • La motivació per a fer l'estada de pràctiques (20 % dels punts). Es valora a través d'un test que s'envia a totes les persones sol·licitants un cop finalitzat el període de sol·licitud.
 • Estar inscrit com a demandant d'ocupació (5% dels punts). Cal presentar-ne l'acreditació.
 • Tenir alguna de les següents titulacions o de les que consten en el següent enllaç: Antropologia, Enginyeria Electrònica, E. Informàtica, E. Telecomunicacions, Estadística, filologies, Filosofia, Física, Geologia, Història, Humanitats, Matemàtiques i Química, (5% dels punts). Es consulta a través del programa SIGMA de la UAB.

 

Condicions

Entre el 3 d'octubre de 2011 i el 28 d'octubre de 2011, ambdós inclosos

Durada

14 setmanes, entre l'1 de febrer i el 31 de desembre del 2011

Destinació

Per al 2012, les destinacions on hi ha socis d'acollida són: Alemanya, Àustria, França (la durada màxima de l'estada és de 9 setmanes), Itàlia, Irlanda, Portugal i el Regne Unit.

En el cas de participants lliures també poden optar a les següents destinacions: Bèlgica, Eslovènia, Finlàndia, Grècia, Hongria, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Holanda, Polònia, República Txeca i Suïssa

Data de publicació

23/09/2011

Data d'inici de sol·licituds

03/10/2011

Lloc de presentació a la UAB

Treball Campus

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

28/10/2011

Data de resolució

22/12/2011

Documentació

 • Formulari de sol·licitud
 • Fotocòpia del DNI
 • Certificació d'idiomes
 • Formulari d'acceptació de l'empresa, si s'escau.
 • Còpia inscripció demandant d?ocupació
 • Certificació de discapacitat      

Formularis

Formulari d'aceptació d'empresa

Web de sol·licitud

Beques Euroacció -Treball Campus

Correu electrònic

euroaccio@uab.cat

Telèfon

93 581 48 90

Web amb més informació

Beques Euroacció -Treball Campus

Resolució

La resolució de les persones seleccionades es publica al web de Treball Campus i, alhora, es comunica personalment a les persones participants. El termini de la resolució és com a màxim el 22 de desembre.