PBeques.Popup.Loading

13a convocatòria per a la selecció de personal investigador en formació per a departaments de la UAB (PIF)

Entitat convocant

Universitat Autònoma de Barcelona

Àrea temàtica

Arts i Humanitats
Biociències
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Descripció

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció i contractació de personal investigador predoctoral en formació, en el marc d'aplicació de les línies generals de la carrera acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona (Acord 57/2006, de 20 de desembre, del Consell de Govern). Els ajuts que s'adjudiquen estan subjectes a l'àmbit d'aplicació de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Les persones beneficiàries d'aquests ajuts s'incorporaran a programes de doctorat de la UAB per dur a terme la tesi doctoral, que han de defensar durant el temps de gaudi de l'ajut o en els sis mesos posteriors.

Tipus d'ajut

Incorporació de personal

Places

54

Import

Aquest import es liquida en 12 mensualitats, inclòs el prorrateig de les pagues extres.

Destinataris

Estudiant de doctorat
Investigadors
PDI
Predoctorals

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Requeriments

Per formalitzar la sol·licitud cal posar-se en contacte amb el departament seguint el procediment establert en les bases de la 13a convocatòria per a personal investigador en formació UAB.

Durada

Aquestes places tenen una durada de 3 anys (36 mesos).

Destinació

Departaments de la UAB.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

28/05/2015

Data d'inici de sol·licituds

28/05/2015

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

12/06/2015

Data de resolució

18/07/2015

Documentació

•Per formalitzar la sol•licitud s'ha de posar amb contacte amb el departament i adjuntar la documentació, que es requereix a les Bases de la 13a convocatòria per a personal investigador en formació UAB, en format electrònic.

Departaments que en aquesta convocatòria ofereixen places