PBeques.Popup.Loading

Com funciona el cercador?

Objectiu del portal
L'objectiu d'aquest web és oferir informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària. El portal però, no només inclou tots els ajuts que ofereix la UAB sinó que recull algunes convocatòries d'altres institucions que poden ser d'interès.

La navegació
Podràs navegar pel portal a través de dos grans canals presents a totes les pàgines:
- El cercador
- La barra de navegació horitzontal

El cercador
Tens dues maneres d'interaccionar amb aquest:

a) La primera, sempre visible, és la cerca per paraula i reprodueix el funcionament clàssic on podràs escriure les paraules de cerca en un camp de text.

Cerca per paraula


b) La segona, s'habilita amb l'opció Obre el cercador i perfila la teva cerca.

Perfilar la cerca


En activar-se es desplega la pantalla del cercador. En aquest espai podràs triar entre les opcions següents segons les teves preferències:

Perfil del sol·licitant: pots cercar els ajuts destinats al teu perfil (estudiant de grau, de postgrau, investigador, PDI, PAS, etc.).

Tipus d'estudi: si estàs estudiant o t'estàs plantejant iniciar uns nous estudis, podràs triar el tipus d'estudis pel qual t'interessaria sol·licitar un ajut -estudis de grau, de màster oficial, de màster o diploma de postgrau o de doctorat.

Àrea geogràfica: podràs trobar ajuts destinats a persones d'un determinat país o àrea geogràfica o bé podràs cercar ajuts per marxar fora.

Tipus d'ajut: podràs cercar segons la finalitat per la qual desitges un ajut (per estudiar, per mobilitat, per un projecte...).

Entitat convocant: et permetrà decidir si només vols veure les convocatòries pròpies de la UAB o les d'altres entitats.

Àmbit científic: podràs trobar les ajudes concretes per una àrea de coneixement determinada.

Estat de la convocatòria: podràs cercar els ajuts segons es trobin en una fase concreta del seu procés –obert el període de sol·licitud, pendent de resolució, prorrogat, etc.

Període: podràs trobar tots els ajuts actius en un determinat període de temps.

Si ho desitges, pots activar més d'un filtre a la vegada. Si més endavant vols canviar les teves preferències, torna a obrir el cercador i clica a l'enllaç Reiniciar ítems de cerca. D'aquesta manera, la perfilació anterior s'esborrarà i podràs començar de nou. Podràs canviar les teves preferències en qualsevol moment i des de qualsevol pàgina.

Reiniciar ítems de cerca


Una vegada hagis establert les seves preferències, els apartats de la portada de "Novetats" i "Alertes" et mostraran les convocatòries que s'adaptin a la teva perfilació. Igualment, quan executis una cerca per paraula, els resultats que es retornin s'ajustaran al perfil establert.

Finalment, dins de l'espai per perfilar la teva cerca, podràs decidir també si vols rebre al teu correu electrònic les darreres novetats que es publiquin al portal.

Rebre les novetats per correu electrònic


La barra de navegació
Present a totes les pàgines, coincideix amb les principals opcions de perfilació del cercador: Perfil del sol·licitant / Tipus d'estudi / Àrea geogràfica / Tipus d'ajut / Entitat.

Barra de navegació

Cada una d'aquestes opcions et duran a una segona pàgina on veuràs tots els ajuts que hi ha per a cada una de les subcategories de cada gran apartat sense que hi afecti la perfilació que hagis fet en el cercador.

Històric de convocatòries
A cada una de les pàgines del portal, al cantó dret, trobaràs l'accés a l'històric de convocatòries. En aquest apartat s'emmagatzemen les convocatòries periòdiques que fa més de 15 dies que han estat resoltes.