PBeques.Popup.Loading

Avís legal


El portal de cerca UABcercador (www.uab.es/beques-ajuts) conté informació relativa a una àmplia oferta d'ajuts i beques destinats a la comunitat universitària. En aquesta tasca, la UAB realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al lloc web. No obstant això, l'usuari del lloc web assumeix, coneix i accepta, pel fet mateix de visitar-lo, que les dades i informacions sobre ajuts, beques, concursos premis o subvencions, i/o les seves característiques o qualsevol altre tipus de dades i/o informacions contingudes en el lloc web hi apareixen únicament i exclusivament a efectes informatius. La UAB no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer al lloc web.

Les informacions i dades de qualsevol classe contingudes en les pàgines d'aquest lloc web es revisen abans de la seva publicació. Malgrat tot, no és possible garantir que es trobin absolutament lliures d'errades, errors mecanogràfics, defectes de composició i/o problemes equivalents, per la qual cosa la UAB recomana als usuaris que estiguin atents a les possibles actualitzacions o rectificacions que el lloc web incorpori, així com que confirmin les dades que resultin d'interès essencial per a ells i que en cap cas adoptin decisions basades única o especialment en la informació del lloc web publicada en el mateix. En aquest sentit, la UAB no es responsabilitzarà de les conseqüències econòmiques o d'altre ordre que pateixi l'usuari o tercers per decisions preses a partir de dades existents en el lloc web i que no hagin estat contrastades prèviament.