PBeques.Popup.Loading
Se han encontrado 308 ayudas Se han encontrado más de 100 registros, te recomendamos que perfiles más tu busqueda
Convocatoria Plazo de solicitud Estado
Convocatoria de becas"Pere Menal" para estudiantes de grado de Matemáticas. Curso 2019-2020 Desde 01/10/2019
hasta 11/10/2019
Pendiente de abrir
Convocatoria de ayudas para estancias y trabajos de campo. Curso 20192020 Desde 09/09/2019
hasta 30/09/2019
Pendiente de abrir
Convocatoria de ayudas para el personal académico de la UAB para el aprendizaje de idiomas (2019) Desde 05/09/2019
hasta 15/10/2019
Pendiente de abrir
Subvencions per a la realització de programes concertats de cooperació al desenvolupament i programes concertats d'educació per al desenvolupament des de l'enfocament de gènere i basat en drets humans. : Línia 2: Programes concertats d'educació per al desenvolupament des de l'enfocament de gènere i basat en drets humans. Desde 08/07/2019
hasta 29/07/2019
Abierta
Convocatoria de ayudas a estudios para situaciones de Emergencia: Programa Finestreta. Curso 2019-2020 Desde 01/07/2019
hasta 30/04/2020
Abierta
Subvencions de l'Institut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència : Subvencions de l'Institut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència Desde 28/06/2019
hasta 09/08/2019
Abierta
Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP) : R-ICIP 2019 Desde 17/06/2019
hasta 17/07/2019
Pendiente de resolución
Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. : Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. Desde 17/06/2019
hasta 19/07/2019
Pendiente de resolución
Ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica. : Ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica. Desde 13/06/2019
hasta 31/10/2019
Abierta
Convocatoria de becas salario Ítaca-Banco Santander para alumnos de Grado de la UAB. Curso 2019-20 Desde 03/06/2019
hasta 29/06/2019
Resuelta
Convocatoria de becas para estudiar en el Servicio de Lenguas de la UAB. Curso 2019-2020. Desde 20/05/2019
hasta 28/06/2019
Pendiente de resolución
JPI Cultural Heritage: Conservation, Protection and Use Call : JPI Cultural Heritage: Conservation, Protection and Use Call Desde 13/05/2019
hasta 03/09/2019
Abierta
Subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica : Subvencions en règim de concurrència a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica Desde 08/05/2019
hasta 05/06/2019
Pendiente de resolución
Ajuts a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors.i la innovació en el sector de l'aqüicultura corresponents a 2029, 2020 i 2021. : Ajuts a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors.i la innovació en el sector de l'aqüicultura Desde 30/04/2019
hasta 29/05/2019
Pendiente de resolución
Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica : Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica 2019 Desde 24/04/2019
hasta 24/05/2019
Pendiente de resolución
Acciones de Programación Conjunta Internacional contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad : Acciones de Programación Conjunta Internacional 2019 Desde 17/04/2019
hasta 09/05/2019
Pendiente de resolución
Improving expertise in the field of industrial relations : Improving expertise in the field of industrial relations Desde 11/04/2019
hasta 11/06/2019
Pendiente de resolución
Acciones de dinamización Europa Investigación, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad : Europa Investigación 2019 Desde 09/04/2019
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - Environment and resource efficiency : LIFE 2019 ENV - Environment and Resource Efficiency Desde 04/04/2019
hasta 17/06/2019
Pendiente de resolución
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - nature and biodiversity : LIFE 2019 NAT - Nature and Biodiversity Desde 04/04/2019
hasta 19/06/2019
Pendiente de resolución
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - Environmental governance & information : LIFE 2019 GIE- Environmental Governance and Information Desde 04/04/2019
hasta 19/06/2019
Pendiente de resolución
2019 LIFE call for proposals for traditional projects - Climate action : LIFE 2019 Climate Change Adaptation, LIFE 2019 Climate Change Mitigation, 2019 Climate Governance and Information Desde 04/04/2019
hasta 12/09/2019
Abierta
null Desde 01/04/2019
hasta 11/04/2019
Pendiente de resolución
Convocatoria de ayudas para el aprendizaje de idiomas para estudiantes que realizan prácticas curriculares en el extranjero (2019) Desde 22/03/2019
hasta 30/04/2019
Pendiente de resolución
Convocatoria de ayudas para la corrección de materiales docentes en catalán e inglés para el año 2019 Desde 22/03/2019
hasta 29/11/2019
Abierta
Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. : Línea de actuación 1. Cultura científica, tecnològica y de la innovación. Desde 18/03/2019
hasta 23/04/2019
Pendiente de resolución
Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. : Línea de actuación 3. Ciencia Ciudadana Desde 18/03/2019
hasta 23/04/2019
Pendiente de resolución
Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. : Linea de actuación 4: Redes de divulgación y comunicación Desde 18/03/2019
hasta 23/04/2019
Pendiente de resolución
Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. : Línea de actuación 2. Educación y vocaciones científicas Desde 18/03/2019
hasta 23/04/2019
Pendiente de resolución
Convocatòria de Doctorats Industrials 2019 : Projectes de doctorat industrial cofinançats (DI-COF-CAT) Desde 13/03/2019
hasta 11/06/2019
Pendiente de resolución
Convocatòria de Doctorats Industrials 2019 : Projectes de doctorat industrial especifics (DI-ESP-CO) Desde 13/03/2019
hasta 11/06/2019
Pendiente de resolución
Convocatòria de Doctorats Industrials 2019 : Projectes de doctorat industrial cofinançats (DI-COF-CAT) Desde 13/03/2019
hasta 10/12/2019
Abierta
Convocatòria de Doctorats Industrials 2019 : Projectes de doctorat industrial especifics (DI-ESP-CO) Desde 13/03/2019
hasta 10/12/2019
Abierta
Convocatòria de Doctorats Industrials 2019 : Projectes de doctorat industrial cofinançats (DI-COF-CAT) Desde 13/03/2019
hasta 08/10/2019
Abierta
Convocatòria de Doctorats Industrials 2019 : Projectes de doctorat industrial especifics (DI-ESP-CO) Desde 13/03/2019
hasta 08/10/2019
Abierta
Projectes digitals : Fundació puntCat Desde 12/02/2019
hasta 28/03/2019
Pendiente de resolución
Convocatòria ICREA Sènior 2019 : ICREA Sènior Desde 29/01/2019
hasta 07/03/2019
Pendiente de resolución
Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciencia i tecnologia dins del Programa Beatriu de Pinós (BP 2018) : Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema de ciència i tecnologia català Desde 25/01/2019
hasta 04/03/2019
Pendiente de resolución
Subvencions en el marc del Programa de Cooperació per a la Justícia Global, Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques i Programa d'Educació per a la Justícia Global, tenint en compte les específitats que li són propies, i per a projectes que s'Inicïin l'any 2019. : Subvencions en el marc del Programa de Cooperació per a la Justícia Global, Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques i Programa d'Educació per a la Justícia Global, tenint en compte les específitats que li són pròpies, i per a projectes que s'Inicïin l'any 2019. Desde 24/01/2019
hasta 22/02/2019
Pendiente de resolución
Projectes de Grups Coord. Clínics : Associació Espanyola Contra el Càncer 2019 Desde 15/01/2019
hasta 14/02/2019
Pendiente de resolución
null Desde 07/01/2019
hasta 21/02/2019
Pendiente de resolución
Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Modalitat Projectes d'Investigació en Salut (PI) Desde 03/01/2019
hasta 07/03/2019
Pendiente de resolución
Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Modalitat Projectes Desenvolupament Tecnològic en Salut Desde 03/01/2019
hasta 14/03/2019
Pendiente de resolución
Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Contratos PFIS: contratos predoctorales de formación en investigación en salud Desde 03/01/2019
hasta 09/04/2019
Pendiente de resolución
Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Accions complementàries de programació conjunta Internacional Desde 03/01/2019
hasta 11/07/2019
Pendiente de resolución
Acció Estratègica en Salud 2019 (FIS) : Incorporación de nuevos grupos al consorcio CIBER Desde 03/01/2019
hasta 26/03/2019
Pendiente de resolución
Convocatoria correspondiente al año 2018 de los Subprogramas Estatales de Formación e Incorporación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020: Ayudas Juan de la Cierva-Incorporación. : Ayudas Juan de la Cierva-incorporación 2018 Desde 26/12/2018
hasta 29/01/2019
Pendiente de resolución
EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME : Democratic engagement and civic participation - Civil Society Projects Desde 20/12/2018
hasta 01/09/2019
Abierta
EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME : European Remembrance Projects Desde 20/12/2018
hasta 01/02/2019
Pendiente de resolución
Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa 2018 : Projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa Desde 19/12/2018
hasta 28/02/2019
Pendiente de resolución
Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2019 : Projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat 2019 Desde 18/12/2018
hasta 24/01/2019
Pendiente de resolución
Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). : Ajuts per a xarxes d'R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Desde 18/12/2018
hasta 18/02/2019
Pendiente de resolución
ERASMUS+ KEY ACTION3: SUPPORT FOR POLICY REFORM - INITIATIVES FOR POLICY INNOVATION : ERASMUS+ KEY ACTION3: SUPPORT FOR POLICY REFORM - INITIATIVES FOR POLICY INNOVATION Desde 17/12/2018
hasta 19/03/2019
Resuelta
Premios Fundación Lilly : de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2019 Desde 15/12/2018
hasta 15/02/2019
Pendiente de resolución
Programa Smart Money. : Programa Smart Money. Desde 12/12/2018
hasta 31/12/2019
Abierta
Beques Fundación Carolina 2019 Desde 05/12/2018
hasta 17/12/2018
Pendiente de resolución
Convocatoria del año 2018 para la concesión de las acreditaciones y ayudas públicas de «Centros de excelencia Severo Ochoa» y de «Unidades de excelencia María de Maeztu», del Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional, en el marco del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia del Plan Estatal de Investigación Científica y Tècnica y de Innovación 2017-2020 : Unidades María de Maeztu 2018 Desde 01/12/2018
hasta 10/01/2019
Resuelta
KNOWLEDGE ALLIANCES 2019 : KNOWLEDGE ALLIANCES 2019 Desde 24/10/2018
hasta 28/02/2019
Pendiente de resolución
ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREES 2019 : ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREES 2019 Desde 24/10/2018
hasta 14/02/2019
Resuelta
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF SCHOOL EDUCATION 2019 : ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF SCHOOL EDUCATION Desde 24/10/2018
hasta 21/03/2019
Resuelta
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 2019 : ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING 2019 Desde 24/10/2018
hasta 21/03/2019
Resuelta
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION 2019 : ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION 2019 Desde 24/10/2018
hasta 21/03/2019
Resuelta
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF ADULT EDUCATION 2019 : ERASMUS+ 2019 -STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF ADULT EDUCATION 2019 Desde 24/10/2018
hasta 21/03/2019
Resuelta
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 : ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 Desde 24/10/2018
hasta 01/10/2019
Abierta
ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 : ERASMUS+ 2019 - STRATEGIC PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF EDUCATION AND YOUTH - STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF YOUTH 2019 Desde 24/10/2018
hasta 05/02/2019
Pendiente de resolución
ERASMUS+ 2019: SPORT - COLLABORATIVE PARTNERSHIPS : ERASMUS+ 2019: SPORT - COLLABORATIVE PARTNERSHIPS Desde 24/10/2018
hasta 04/04/2019
Pendiente de resolución
ERASMUS+ 2019 - SPORT - SMALL COLLABORATIVE PARTNERSHIPS : ERASMUS+ 2019 - SPORT - SMALL COLLABORATIVE PARTNERSHIPS Desde 24/10/2018
hasta 04/04/2019
Pendiente de resolución
ERC Consolidator Grant 2019 : ERC Consolidator Grant 2019 Desde 24/10/2018
hasta 07/02/2019
Pendiente de resolución
CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION 2019 : CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION 2019 Desde 21/10/2018
hasta 07/02/2019
Pendiente de resolución
ERC Proof of Concept Grant 2019 : ERC Proof of Concept Grant 2019 Desde 16/10/2018
hasta 25/04/2019
Pendiente de resolución
ERC Proof of Concept Grant 2019 : ERC Proof of Concept Grant 2019 Desde 16/10/2018
hasta 19/09/2019
Abierta
ERC Proof of Concept Grant 2019 : ERC Proof of Concept Grant 2019 Desde 16/10/2018
hasta 23/01/2019
Pendiente de resolución
Becas de estudio en la Universitat de La Verne i California State University (California,USA) Desde 09/10/2018
hasta 21/11/2018
Pendiente de resolución
Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores (asociados a proyectos) convocatoria 2018 : Ajut complementari per al finançament d'estades a centres d'I+D i matrícula doctorat Desde 09/10/2018
hasta 31/12/2023
Abierta
MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) -- Work Programme Year: H2020-2018-2020 : MSCA-ITN-ETN European Training Networks Desde 13/09/2018
hasta 15/01/2019
Resuelta
MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) -- Work Programme Year: H2020-2018-2020 : MSCA-ITN-EID European Industrial Doctorates Desde 13/09/2018
hasta 15/01/2019
Resuelta
MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) -- Work Programme Year: H2020-2018-2020 : MSCA-ITN-EJD European Joint Doctorates Desde 13/09/2018
hasta 15/01/2019
Resuelta
Proyectos I+D 2018 de Generación de Conocimiento correspondientes al Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnològico. : Áreas temáticas correspondientes a Ciencias Sociales y Humanidades (CSH): CSO / Ciencias Sociales; DER / Derecho; ECO / Economía; EDU / Ciencias de la Educación; FLA / Cultura: Filologia, Literatura i arte; MLP / Mente, lenguaje y Pensamiento; PHA / Estudios del pasado,: historia y arqueología; PSI / Psicología Desde 20/08/2018
hasta 02/10/2018
Pendiente de resolución
Proyectos I+D 2018 de Generación de Conocimiento correspondientes al Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnològico. : Áreas temáticas correspondientes a Ciencias de la vida (CV): BIO / Biociencias y biotecnología; BME / Biomedicina; CAA Ciencias Agrarias y agroalimentarias; CTM / Ciencias y tecnologías medioambientales Desde 20/08/2018
hasta 03/10/2018
Pendiente de resolución
Proyectos I+D 2018 de Generación de Conocimiento correspondientes al Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnològico. : Áreas temáticas correspondientes a Ciencias Matemàticas, Físicas, químicas e ingenierías (CMIFQ) : CTQ / Ciencias y Tecnologías Químicas; EYT / Energía y Transporte; FIS / Ciencias Físicas; MAT / Ciencias y Tecnologías de materiales; MTM / Ciencias matemáticas; PIN / Producción industrial, ingeniería civil e ingenierías para la sociedad; TIC / Tecnologías de la información y de las comunicaciones Desde 20/08/2018
hasta 04/10/2018
Pendiente de resolución
Retos Investigación, Proyectos I+D+i 2018 correspondientes al Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. : Áreas temáticas de Ciencias Sociales y Humanidades: CSO / Ciencias Sociales; DER / Derecho; ECO / Economia; EDU / Ciencias de la educación; FLA / Cultura: filologia, literatura y arte; MLP / Mente, lenguaje y pensamiento; PHA / Estudios del pasado: historia y Arqueología; PSI / Psicología DER / Derecho; ECO / Economía; EDU / Ciencias de la Educación; FEM / Estudios Feministas, de la Mujer y de Género; FFI / Filología y Filosofía; HAR / Historia y Arte PSI / Psicología Desde 20/08/2018
hasta 02/10/2018
Pendiente de resolución
Retos Investigación, Proyectos I+D+i 2018 correspondientes al Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. : Áreas temáticas de correspondientes a Ciencias de la Vida (CV): BIO / Biociencias y biotecnología; BME / Biomedicina; CAA / Ciencias Agrarias y Agroalimentarias; CTM / Ciencias y tecnologías medioambientales Desde 20/08/2018
hasta 03/10/2018
Pendiente de resolución
Retos Investigación, Proyectos I+D+i 2018 correspondientes al Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. : Áreas temáticas de Ciencias Matemáticas, Físicas, Químicas e ingenierías (CMIFQ): CTQ / Ciencias y tecnologías químicas; EYT / Energía y Transporte; FIS / Ciencias Físicas; MAT / Ciencias y Tecnologías de Materiales; MTM / Ciencias matemáticas; PIN / Producción industrial, ingeniería civil e ingenierías para la sociedad; TIC / Tecnologías de la información y de las comunicaciones Desde 20/08/2018
hasta 04/10/2018
Pendiente de resolución
Integrated research platforms enabling patient-centric drug development : Integrated research platforms enabling patient-centric drug development Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Blockchain Enabled Healthcare : Blockchain Enabled Healthcare Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Microenvironment imposed signatures in tissue and liquid biopsies in immune- mediated diseases : Microenvironment imposed signatures in tissue and liquid biopsies in immune- mediated diseases Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Emerging translational safety technologies and tools for interrogating human immuno-biology : Emerging translational safety technologies and tools for interrogating human immuno-biology Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Development and validation of translational platforms in support of synaptopathy drug discovery : Development and validation of translational platforms in support of synaptopathy drug discovery Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Digital endpoints in neurodegenerative and immune-mediated diseases : Digital endpoints in neurodegenerative and immune-mediated diseases Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
AMR Accelerator programme Pillar A: Capability Building Network to accelerate and validate scientific discoverieS : AMR Accelerator programme Pillar A: Capability Building Network to accelerate and validate scientific discoveries Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
AMR Accelerator programme Pillar B: Tuberculosis drug development network to accelerate and validate scientific discoveries and advance the R&D pipeline of new and innovative agents to address the global tuberculosis epidemic : AMR Accelerator programme Pillar B: Tuberculosis drug development network to accelerate and validate scientific discoveries and advance the R&D pipeline of new and innovative agents to address the global tuberculosis epidemic Desde 18/07/2018
hasta 15/05/2019
Pendiente de resolución
Convocatoria de ayudas a estudios para situaciones de Emergencia: Programa Finestreta. Curso 2018-2019 Desde 02/07/2018
hasta 30/04/2019
Pendiente de resolución
PROGRAMA DE JÓVENES LÍDERES IBEROAMERICANOS XV EDICIÓN Desde 30/05/2018
hasta 15/06/2018
Pendiente de resolución
Convocatoria de movilidad para prácticas 2018/2019 (Erasmus+ Prácticas y UAB Exchange Programme Traineeships) Desde 02/05/2018
hasta 01/02/2019
Pendiente de resolución
Becas AVENIR Desde 26/04/2018
hasta 27/05/2018
Pendiente de resolución
Becas MAEC-AECID de Arte, Educación y Cultura Desde 19/03/2018
hasta 20/04/2018
Pendiente de resolución
Fundació La Marató TV3 : Projectes de recerca d'excel·lència sobre càncer Desde 19/02/2018
hasta 19/03/2019
Pendiente de resolución
Convocatoria de ayudas a estudios para situaciones de Emergencia: Programa Finestreta. Curso 2017-2018 Desde 15/02/2018
hasta 31/05/2018
Pendiente de resolución
Convocatòria ICREA Sènior 2018 : ICREA Sènior Desde 30/01/2018
hasta 08/03/2018
Pendiente de resolución
Beca British Council Programa Future News Worldwide Desde 18/01/2018
hasta 28/02/2018
Pendiente de resolución
308 resultados , página

0

- 31