FAS > Programes socials > Socioeducatius secundària > Let's go

Programa Let's Go

Let's Go és un programa socioeducatiu pilot que té per objectiu convertir Badia del Vallès en una ciutat promotora de l’aprenentatge de la llengua anglesa. 

Let's Go és el primer projecte que es desenvolupa a la ciutat de Badia del Vallès que té com a principal focus convertir-la en una English-Learning City (ELC). Per una banda, el projecte té impacte principalment en l’equip docent que imparteix les classes de llengua anglesa als centres educatius de Badia del Vallès. Mitjançant el programa, els professors accediran a les noves metodologies d'aprenentatge. Per altra banda, també seran protagonistes els equips directius dels dos instituts, que vehicularan les actuacions en l'àmbit de centre i vetllaran pel bon funcionament del programa. L’objectiu final és que, en finalitzar el projecte, previst que acabi el 2020, tot el municipi estigui implicat en el foment de l’aprenentatge de l’anglès i que s’hagi establert una xarxa en la qual les entitats socials, els centres educatius i la comunitat treballin conjuntament.

Per al desenvolupament del projecte la FAS compta amb la implicació de la UAB, de l'Ajuntament de Badia del Vallès, dels instituts i entitats municipals i del Departament d’Ensenyament. A la vegada, un dels pilars del projecte és la combinació entre recerca i intervenció. En aquest sentit, el projecte es desenvoluparà amb estreta col·laboració amb el GREIP de la UAB (Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües). A més, aquesta iniciativa compta amb el suport econòmic del Consell Social de la UAB.
© 2020 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats