Presentació

Vila Universitària, un entorn privilegiat per viure i estudiar

La Vila Universitària és un conjunt residencial de 812 apartaments situat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb una capacitat d'allotjament per a 2193 persones. Per poder-hi residir cal per­tànyer a la comunitat universitària de la UAB.

Els seus apartaments es troben en una situació privilegiada, en el límit entre el campus i els boscos del Vallès, gaudeixen d'unes vistes precioses i estan molt ben comunicats amb trens i autobusos, a només 25 minuts del cen­tre de Barcelona.

A Vila Universitària podreu fer amistat amb estudiants catalans, espanyols i d'arreu del món que venen per seguir algun programa d'intercanvi i de cooperació. També s'hi allotgen professors visitants procedents d'altres universitats espanyoles i estrangeres, a més de professors i altre personal de la UAB que hi viuen amb les seves famílies.

EL RENDIMENT ACADÈMIC DELS VILATANS, 9 PUNTS PER SOBRE DE LA MITJANA

Vila Universitària vol ser un lloc on us hi sentiu a gust, sense perdre de vista l'objectiu principal: que aprofiteu al màxim l'estada, trobant-hi les millors condicions per estudiar i, obtenir, per tant, el màxim rendiment acadèmic.

A més de viure millor, a la Vila també s'estudia millor i s'aprova més. Els resultats són espectaculars: els residents de Vila aproven un 9,2% més d'assignatures que la resta d'estudiants de la UAB en global.

Des de la seva creació l'any 1992, Vila Universitària SL, l'empresa que promou i gestiona l'oferta residencial i comercial de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha desenvolupat una política de qualitat i d'excel·lència en el servei dirigida a satisfer les necessitats i expectatives dels residents. Aquesta vocació de servei va culminar en l'obtenció, el 1998, de la certificació de qualitat segons la norma UNE-EN-ISO-9002:1994.

LA UAB, UNA UNIVERSITAT AMB PRESTIGI... I AMB CAMPUS

La Universitat Autònoma de Barcelona es va fundar l'any 1968. És, doncs, una universitat jove, però en la seva curta història ha tingut un ritme de creixement que li ha permès consolidar-se com una de les primeres del país. Actualment a la UAB hi ha al voltant de 45.000 estu­diants (dels quals aproximadament 12.000 són de tercer cicle), 3.400 pro­fessors i investigadors i 2.000 professionals d'administració i serveis.

El campus de Bellaterra i les altres ubicacions de la UAB a Barcelona i Sabadell configuren una gran universitat amb totes les facultats i escoles dels àmbits humanístic, científic i tècnic, i amb tots els serveis complementaris propis d'una de les universitats més avançades d'Europa.

Podeu contactar amb nosaltres per qualsevol pregunta o dubte que pugueu tenir. Trobareu tota la informació a la pàgina de Contacte.

ESPEREM DONAR-TE BEN AVIAT LA BENVINGUDA A VILA UNIVERSITÀRIA. 

 
 
UAB