Responsabilitat social universitària

Els objectius de desenvolupament sostenible

Un dels principals resultats de la Conferència de Rio +20 va ser l'acord de desenvolupar un conjunt d'objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en els quals es basa l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Partint de l'experiència adquirida amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, els ODS es plantegen com uns objectius orientats a l'acció, fàcils de comunicar, limitats en nombre i universalment aplicable a tots els països, tenint en compte les diferents realitats i nivells de desenvolupament. 

ODS 1: Fi de la pobresa
ODS 2: Fam Zero
ODS 3: Salut i benestar
 
ODS 4: Educació de Qualitat
ODS 5: Igualtat de Gènere
ODS 6: Aigua Neta i Sanejament
 
ODS 7: Salut i Benestar
ODS 8: Treball digne i Creixement econòmic
ODS 9: Indústria, Innovació i Infraestructures
 
ODS 10: Reducció de les desigualtats
ODS 11: Ciutats i Comunitats Sostenibles
ODS 12: Consum i Producció Responsables
 
ODS 13: Acció Climàtica
ODS 14: Vida Submarina
ODS 15: Vida Terrestre
 
ODS 16: Pau, Justícia i Institucions Sòlides
ODS 17: Aliança pels Objectius
 

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides marca el full de ruta per als propers anys per a avançar cap el desenvolupament sostenible. Aquesta Agenda va ser aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 - mitjançant la resolució "Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible" - amb l'objectiu d'estimular l'acció en 5 esferes d'importància crítica. Denominades les 5 P: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el parternariat.

Aquesta agenda es concreta amb els ODS, amb una temporalització prevista fins l'any 2030, dels quals es deriven fites i indicadors que avaluen l'assoliment dels objectius proposats.

Informació de la Generalitat sobre la implementació de l'Agenda 2030

5Esferas_Agenda2030

El govern de Catalunya, mitjançant el Pla de Govern per a l'XI legislatura, aprovat el mes d'abril del 2016, es va comprometre a elaborar un Pla Nacional d'ODS per a assegurar la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya; i un sistema integrat de fites i indicadors relatius als ODS de les Nacions Unides en matèria de sostenibilitat.

El 14 de febrer de 2017, el Govern de Catalunya va aprovar la creació d'una comissió interdepartamental per a l'elaboració del Pla. El disseny del Pla parteix d'una prova pilot dels objectius ambientals realitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural; i de l'informe "L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món" elaborat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS).

Les universitats catalanes, entre elles la UAB, van presentar al 2017 el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en el que es declara compromesa "cap a una educació transformadora per a un nou món".

Consultar UODS: Universitats. Objectius de Desenvolupament Sostenible