Informació sobre el coronavirus

Més informació

Més informació

Més informació

 

Per a una informació més detallada, es pot accedir als portals següents:

1. Canals:

2. Comunicats i informes d’institucions de l’àmbit universitari i governamentals:

- Generalitat de Catalunya:

- CRUE

- Ministerio de Universidades

Recomanacions del Ministeri d'Universitats a la comunitat universitària per adaptar el curs universitari 2020-2021 a una presencialitat adaptada i mesures d'actuació de les universitats davant d'un cas sospitós o un de positiu de covid-19 (actualitzat 31/08/2020) 

- CIC

Universitats i Recerca

3. Guies:

4. Preguntes freqüents:

5. Altres: