Informació sobre el coronavirus

Desconfinament i represa de l'activitat

Pla de contingència i protocol d'organització de la UAB

Salut

El Consell de Govern de la UAB va aprovar el 30 de setembre de 2021 l'actualització del pla de contingència i protocol d'organització de la UAB, que es va actualitzant amb les diferents modificacions del Pla Sectorial d'universitats i recull les pautes principals per a l’organització del treball en els diferents àmbits d’activitat de la Universitat, partint del principi basic de  preservar la seguretat dels membres de la comunitat universitària.

L'Àrea de Prevenció i assistència i l'Àrea de Gestió de Persones han elaborat un document que recull les preguntes més freqüents del personal. És molt recomanable la seva lectura per tot el col·lectiu de PAS i PDI.

 

 

Trobareu totes les recomanacions i instruccions operatives adoptades per a la situació:


Instruccions operatives

 

Altres documents

 

Cartell mesures COVID-19

 

 

L'eina STOP COVID 19 CAT contribueix a detectar la malaltia, fer seguiment dels pacients, vigilar els símptomes i determinar l'evolució de la malaltia a Catalunya per a la presa de decisions.

El personal en situació d'Incapacitat Temporal haurà de fer arribar a la Unitat de Nòmines els corresponents comunicats que el Centre d'Atenció Primària, que els pot sol·licitar per telèfon o a través de l'app La Meva Salut. Els documents s'hauran d'enviar per correu electrònic a l'adreça: seguretat.social@uab.cat en qualsevol format (document escanejat, foto,..) sempre i quan es garanteixi la llegibilitat del contingut.