El Servei de Bioquímica Clínica Veterinària (SBCV) forma part del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es considera un centre de referència en la bioquímica clínica veterinària.

El laboratori està especialitzat en la determinació de diferents tipus de paràmetres bioquímics, en mostres d’una àmplia varietat d’especies animals (petits animals, animals de renda, animals salvatges, animals exòtics i animals de laboratori).

Ofereix els seus serveis a clients relacionats amb la medicina veterinària, producció animal, industria alimentaria, biomedicina i biotecnologia; tant en l’àmbit públic com privat.

El SBCV també es troba implicat en el disseny, desenvolupament i validació de noves tècniques, en el desenvolupament de reactius comercials per a veterinària, així com, l’assessorament científic i tècnic.

Open Access UAB Producció científica en obert

 

SCOPUS Base de dades científica

 

JCR Word Base de dades científica

 

Web of Sciences Base de dades científica

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Facultat de Medicina
Edifici M
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

+34 93 581 19 10
+34 93 581 25 77
  

d.bioquimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona