Projectes de Recerca al DACSO


El grups de recerca compten amb diferentes projectes d'àmbit autonòmic, nacional o internacional tant amb finançament públic com privat. Una llista exhaustiva es pot consultar als enllaços a continuació:
  1. Projectes HPC4EAS
  2. Projectes HPCA4ES
HPC4EAS High Performance Computing for Efficient Applications and Simulation

 

HPCA4SE High Performance Computing Applications for Science and Engineering

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (DACSO)
Edifici Q, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel: +34 93 581 1990

d.arquitectura.computadorsarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona