Cap a una zona andina en pau: Els reptes de l’harmonització de la gestió integrada d’aigua als països andins

Objectius generals:
El projecte es proposa estudiar els models de gestió de l’aigua als diferents països de la regió andina i el seu entorn per tal d’analitzar quins mecanismes de cooperació regional es podrien posar en marxa amb l’objectiu d’impulsar una gestió integrada dels recursos hídrics que garanteixi el dret humà a l’aigua.

Entitat finançadora: Fundació CIDOB

Durada: Concedit el 5 de febrer de 2008

Investigador/a responsable: Dra. Ana Ayuso

Altres investigadors/es participants:
Dra. Susana Beltrán Garcia (UAB)
Dra. Claudia Jiménez Cortés (UAB)
Dra. Montserrat Pi Llorens (UAB)
Dra. Esther Zapater Duque (UAB

 

Acció Integrada d’investigació científica Hispanofrancesa amb la Universitat de Toulouse I sobre “La protecció dels treballadors vulnerables en situacions d’acomiadaments de caràcter econòmic: uns perspectiva francoespanyola”

Objectius generals:
Identificar, analitzar, comparar i valorar des d’una perspectiva crítica els mecanismes destinats a la protecció dels treballadors vulnerables en casos d’acomiadament econòmic a les normatives espanyola i francesa en relació, formulant, si s’escau, propostes de millora.

Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (referència HF 2007-2009)

Durada: 1/1/2008 a 31/12/2009

Investigador/a responsable: Dr. Francesc Pérez Amorós

Altres investigadors/es participants:
Dr. Ricard Esteban Legarreta
Dr. Josep Maria Fusté Miquela
Dr. Albert Pastor Martínez
Dr. Xavier Solà Monells
Dr. Helena Ysàs Molinero
Prof. David Moreno Mendoza
Dr. Eduardo Rojo Torrecilla

 

La reconfiguració de la intervenció pública als processos de reestructuració empresarial

Objectius generals:
Realitzar un anàlisis global, detallat, rigorós i crític del règim jurídic de la intervenció pública a les reestructuracions empresarials que ofereixi una visió completa de la situació present i permeti formular propostes per afrontar el procés de reconfiguració en la que es troba immersa aquesta intervenció.

Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia (referència SEJ2007/61746)

Durada: 1/12/2007 a 30/11/2010

Investigador/a responsable: Dr. Francesc Pérez Amorós

Altres investigadors/es participants:
Dr. Ricard Esteban Legarreta
Dr. Josep Maria Fusté Miquela
Prof. David Moreno Mendoza
Dr. Albert Pastor Martínez
Prof. Silvia Parra Núñez
Dr. Eduardo Rojo Torrecilla
Dra. Rosa Rodríguez
Dr. Xavier Solà Monells
Dr. Helena Ysàs Molinero

 

L’edat a les relacions laborals

Objectius generals:
Estudiar cóm impacte l’edat de les persones treballadores a les relacions de treball, prestant especial atenció a la temàtica dels joves i de les persones d’edat avançada.

Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (referència SEJ2006-15174-CO3-01/JURI)

Durada: 1/10/2006 a 30/9/2009

Investigador/a responsable: Ferran Camas Roda

Altres investigadors/es participants:
Eduardo Rojo Torrecilla
Ignasi Camós Vitoria
Jaime Cabeza Pereiro
Mª Amparo Ballester Pastor

 

L’atribució de competència en matèria d’immigració a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: l’impacte sobre l’ocupació i les condicions de treball dels treballadors estrangers a Catalunya

Objectius generals:
Analitzar el nou marc competencial autonòmic català i com afecta a la distribució de competències en matèria d’immigració entre l’administració General de l’Estat i l’Administració Autonòmica.

Entitat finançadora: AGAUR

Durada: 2009

Investigador/a responsable: Ferran Camas Roda

Altres investigadors/es participants:
Eduardo Rojo Torrecilla
Mercedes Martínez
Cristina López
Ramon Girona
Judith Baseiria

 

El paper de la dona en la integració de l’exèrcit a la societat civil catalana

Objectius generals:
La reflexió i investigació científica sobre el paper de la dona a l’exèrcit des de la seva incorporació a 1988 fins l’actualitat.

Entitat finançadora: Ministerio de Defensa

Durada: 2009

Investigador/a responsable: Dra. Maria Jesús Espuny Tomás

Altres investigadors/es participants:
Dra. Olga Paz Torres
Dr. Guillermo García González

 

L'acció de la Unió europea i els seus Estats membres a la Conferència de Revisió de la Cort Penal Internacional de 2010

Objectius generals:
La Conferència de Revisió de l’Estatut de la Cort Penal Internacional (ECPI) celebrada a Kampala, Uganda, del 31 de maig al 11 de juny d’aquest any, serà sens dubte un dels principals focus d’atenció dels especialistes en temes relacionats amb la pau i els drets humans. Els tems objecte de la Conferència són, per una banda, el balanç de la justícia penal internacional i, per altra, les possibles esmenes a l’Estatut, que es centren en la tipificació i condicions de l’exercici de jurisdicció de la Cort en el crim d’agressió i l’ampliació dels crims de guerra, per tal que cobreixin de manera més amplia els conflictes armats interns.
En aquest marc, el projecte presentat pretén fer un anàlisi crític dels esdeveniments al voltant de la Conferència, centrat bàsicament en la actuació de la Unió Europea i els seus Estats membres en la mateixa. Per això, la investigació té dos objectius. Primerament, el seguiment de les posicions i actuació de la Unió Europea i els seus Estats membres durant els preparatius, posant especial èmfasi en els debats i resultats de la reunió preparatòria del mes de març a Nova York. El segon, examinar i valorar l’actuació d’aquests actors a la Conferència en funció dels resultats obtinguts, tant pel que fa a l’àmbit material com per al que fa al seu ressò mediàtic.

Entitat finançadora: ICIP

Durada: Concedit el 22 d’abril de 2010, finalitza el 22 de febrer del 2011

Investigador/a responsable: Dra. Montserrat Pi Llorens

Altres investigadors/es participants:
Dra. Francina Esteve Garcia (UdG)
Dra. Mariona Illamola Dausà (UdG)
Dra. Claudia Jiménez Cortés (UAB)
Dr. Christopher Tulloch (UPF)
Dra. Esther Zapater Duque (UAB)

 


Dinámicas del sistema multilateral. Análisis de la interacción entre la Unión Europea y las instituciones globales

Finançament: Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Plan Nacional I+D+i. Financiación Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO 2009-09010 Subprograma Cpol) (duración 3 años 2009-2011).

Investigadora principal: Esther Barbé

Objectius generals:
El proyecto DYNAMUS pretende desarrollar un marco de análisis para describir y explicar la variación del impacto de la UE sobre el sistema multilateral y viceversa. Este marco de análisis será aplicado sistemáticamente en 8 casos de estudio relacionados con cuatro grandes áreas temáticas: comercio y políticas de desarrollo; energía y medio ambiente; gestión de conflictos y desarme; y derechos humanos y sociales.

Altres investigadors:
Michal Natorski
Oriol Costa Fernández
Raül Hernández Sagrera
Anna Herranz Surrallés
Elisabeth Johansson-Nogués
Benjamin Kienzle
Robert Kissack
Montserrat Millet Soler
Patricia García-Duran Huet
Maria Elisa Casanova Domenech
Gemma Collantes Celador

 

Coordinación, integración y europeización en la periferia de la Unión Europea (Mediterráneo y Europa Oriental)

Finaçament: Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Plan Nacional I+D+I (2004-2007). Financiación: Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ2006-03134/CPOL) (duración 3 años 2007-2009).

Investigadora principal: Esther Barbé

Objectius generals:
El objetivo del presente proyecto es la creación de un marco de análisis para explicar la variación del impacto de la UE en sus países vecinos y, concretamente, en los modelos de coordinación, integración y europeización entre la UE y estos países. Este marco de análisis será aplicado sistemáticamente y desde una perspectiva comparada en diferentes casos. Los países vecinos de estudio que proponemos son Marruecos, Argelia, Turquía, Croacia, Moldova, Ucrania, Rusia y Georgia, escogidos por criterios de representatividad y relevancia. Las áreas sectoriales escogidas son comercio, energía, medio ambiente, política exterior y de seguridad, derechos humanos y libertades, parlamentarización e inmigración

Altres investigadors:
Michal Natorski
Oriol Costa Fernández
Anna Herranz Surrallés
Elisabeth Johansson-Nogués
Montserrat Millet Soler
Patricia García-Duran Huet
Maria Elisa Casanova Domenech
Francesc Serra
 

The Changing Landscape of European Liberty and Security

Finanaciación: VI Programa Marco de la Unión Europea (duración 2004-2009) (nº contrato CIT1-CT-2004-506255).

Objectius generals:
Challenge is a EU Commission –funded Project that seeks to facilitate a more responsive and responsible assesment of rules and practices of security. It examines the implications of these practices for civil liberties, human rights and social cohesion in an enlarged Europe.

Invesatigador principal (del equipo español): Esther Barbé

Altres investigadors:
Elisabeth Johansson
Didier Bigo
Ole Waever
Elspeth Guild
Karen Smith
Wolfgang Wessels
Vivienne Jabri
Rob Walker
Juliet Lodge
Peter Burgess
Michalis Lianos

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Doctorats Doctorats Ciències Socials

 

Parc de recerca Parc de recerca de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 13 00
TEL +34 93 581 48 77
TEL +34 93 581 40 20
TEL +34 93 581 37 65
FAX +34 93 581 20 65

d.dret.publicarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona