Projectes de recerca


Projectes de recerca en els que hi participa personal del Departament. S'han ordenat en funció de l'any de la seva concessió:

Concedits l'any 2008

Anàlisi dels mites i creences socials en la percepció i l'acceptació de la violència domèstica: estudi comparatiu interuniversitari i interllicenciatures (2007RDG-00002).
Investigadora principal: Dolors Saiz Roca (Dolors.Saiz@uab.cat).
Període: 2008 - 2009.

Disseny d'un espai Moodle per a la inclusió educativa (2008ARIE00013).
Investigador principal: (JoseLuis.Lalueza@uab.cat).
Període: 2008.

Quality of life and needs of the terminal patient: an applied study to improve precarious social environments (NPF2008-01).
Investigador principal: Antoni Font Guiteras (Antonio.Font@uab.cat).
Període: 2008 - 2009.

Los trabajadores de mayor edad: Estrategias para favorecer el mantenimiento de su capacidad laboral y su intención de mantenerse laboralmente activos (107/UAB/CAPLAB).
Investigador principal: Jordi Fernández Castro (Jordi.Fernandez@uab.cat).
Període: 2008 - 2009.

Concedits l'any 2007

Aprendizaje colaborativo apoyado en las TIC para la inclusión de grupos minoritarios en riesgo social: Diseño de actividad, análisis de procesos y desarrollo de herramientas (SEJ2007-67820).
Investigador principal: José Luis Lalueza Sazatornil (JoseLuis.Lalueza@uab.cat).
Període: 2007 - 2010.

Effectiveness of a multidisciplinary intervention in the evolution of non-specific subacute low back pain in the working population  (Fundació la Marató de TV3).
Investigadora principal: Montse Balagué.
Participant: Jenny Moix Queraltó (Jenny.Moix@uab.cat ).
Període: 2007 -.

Estudi on line de l'escriptura manual: Indicadors de dificultats en el gest gràfic (PNL2007-06).
Investigador principal:
Període:

Evaluación de la preparación de los deportistas de élite para afrontar la transición de la alta competición a una carrera profesional alternativa (10/UPB20/07).
Investigador principal:
Període:

Evaluación de las estrategias de cooperación y co-regulación en contextos educativos a través de tareas auténticas (SEJ2007-60868).
Investigador principal: Carles Monereo Font (Carles.Monereo@uab.cat).
Període: 2007 - 2010.

Indicadores de dificultades en la escritura obtenidos mediante el estudio en curso (on line) del trazo gráfico (SEJ2007-64918).
Investigadora principal: Olga Soler Vilageliu (Olga.Soler@uab.cat).
Període: 2007 - 2010.

Millora de la subtitulació dels dibuixos animats de la televisió per afavorir l'aprenentatge de la lectura als infants amb sordesa (CAC-2007-5).
Investigadora principal: Cristina Cambra Verges (Cristina.Cambra@uab.cat).
Període:

Motivación, compromiso y bienestar en la carrera deportiva (SEJ2007-64528).
Investigador principal: Jaume Cruz Feliu (Jaume.Cruz@uab.cat).
Període: 2007 - 2010.

Perfils cognitius i dificultats en l'aprenentatge de la lectoescriptura en nens i nenes amb TDA-H (EME2007-31).
Investigadora principal: M. Àngels Mies Burrull (Angels.Mies@uab.cat).
Període:

Processos de pensament i presa de decisions vinculats a l'acabament de la carrera esportiva en l'alta competició (EME2007-15).
Investigador principal: Miquel Torregrosa Álvarez (Miquel.Torregrosa@uab.cat).
Període:

XX Symposium internacional de la Sociedad Española de Historia de la Psicología (SEJ2007-29579-E).
Investigadora principal: Saiz Roca, Milagros (Milagros.Saiz@uab.cat).
Període:

Concedits l'any 2006

El català escolar escrit a Catalunya (CEsCA) (2006ARIE10049).
Investigador principal:
Període:

Creació d'una xarxa temàtica sobre motivació, cooperació, compromis o abandonament en l'esport infantil i juvenil (DEP2006-56013/ACTI).
Investigador principal: Jaume Cruz Feliu (Jaume.Cruz@uab.cat).
Període: 2006 - 2009.

Efectividad del tratamiento cognitivo-conductual y de la técnica MBSR en la lumbalgia crónica tratada en unidades de dolor (PI051963).
Investigadora principal: Jenny Moix Queraltó (Jenny.Moix@uab.cat).
Període: 2006 - .

Influència del control percebut, i la susceptibilitat al càstig i a la recompensa, sobre la reactivitat fisiològica perifèrica i l'afrontament (SEJ2006-12418).
Investigador principal: Francisco Villamarín Cid (Francisco.Villamarin@uab.cat).
Període: 2006 - 2009.

Influència de les noves generacions d'audiòfons digitals, dels implants coclears, del garbellament neonatal i de l'educació a temps en l'evolució psíquica i lingüística de la criatura sorda (SEJ2006-10730).
Investigadora principal: Núria Silvestre Benach (Nuria.Silvestre@uab.cat).
Procés: 2006 - 2009.

Laboratori Virtual de Psicologia (2006MQD00068).
Investigador principal: Alejandro Mauricio Maiche Marini (Alejandro.Maiche@uab.cat).
Període: 2006 - 2008.

Peer-Practual: tutoria entre iguales en los Practicums de Magisterio y Psicopedagogía (2006MQD00003).
Investigador principal: Carles Monereo Font (Carles.Monereo@uab.cat).
Període: 2006 - 2008.

Sistema per al control de la salut durant la pràctica d'activitat física i d'esport: la variabilitat de la freqüència cardiàca (HRV) com indicador de la condició física de l'estrès i del sobreentrenament (DEP2006-56125-C03-01/PREV).
Investigador principal: Lluís Capdevila Ortis (Lluis.Capdevila@uab.cat).
Període: 2006 - 2009.

Concedits en anys anteriors

21st Conference of the E.S.H.H.S (BHA2001-5120-E)

5th Dimension - Local Learning Communities in a globlal world - FIFTHD (IST-2000-25435).

Acció integrada amb Itàlia (ACI2001-32).

Acció integrada amb Uruguai (ACI2001-31).

Acción COST-IS0703 (COST-IS0703)

L' adquisició del número (codi no informat).

Anàlisi de les necessitats de la infància en el nivell municipal (codi no informat).

Anàlisi dels efectes de la percepció de control sobre el benestar, l'estrès i la salut (PB97-0212).

Análisis de viabilidad médica y tecnológica de un salto de 40 Km (ESP98-0519-G).

Análisis de viabilidad médica y tecnológica de un salto de 40 Km de altura (ESP 98-0519-E).

Antecedents cognitius de l'estat afectiu en situacions d'estrès i enfrontament: interacció entre la competència personal percebuda i l'avaluació primària i secundària de la situació (SEJ2005-06345/PSIC).

Avaluació de l' alumnat sord de Catalunya. Un estudi transversal (codi no informat).

Avaluació de la comprensió i organització del coneixement en l'aprenentatge (BSO2003-01705).

Avaluació del coneixement estratègic a través de tasques autèntiques (SEJ2004-02458/EDUC).

Avaluació del fairplay en l'esport professional i d'iniciació (26/UNI10/97).

Avaluació del fairplay en partits de futbol internacional i influència en futbolistes cadets i juvenils (21/UNI10/98).

La capacitat de narrar. Estudi evolutiu: de la infantesa a l'edat adulta i la vellesa (PB94-0701).

COMENIUS Ecrire un livre à l'école (ACTION 3.1).

Comprensió infantil de situacions de discriminació de gènere a través d'imatges (RS/MS-24/99).

Comprobación de la fiabilidad, utilidad y aplicabilidad de un cuestionario de evaluación de la adhesión al tratamiento antiretroviral referida por el paciente (FIPSE-2155/00).

Comunitats d'aprenentatge en el Practicum de Psicopedagogía: una proposta d'avaluació per carpetes virtuals (2003MQD-0040).

Comunitats d'aprenentatge en el practicum de psicopedagogia: una proposta de portafolis virtuals (MQD-203-0905).

Concepcions sobre les relacions d'amor i el coneixement de les necessitats de l'altre o una altra: un estudi amb adolescents i joves per tal d'entendre i prevenir el maltractament en les relacions de parella (RS/MS 10/05).

Congreso Internacional Sorderas: Comunicación y Aprendizaje (SEJ2005-25725-E).

Construcció del coneixement en escenaris socioeducatius (codi no informat).

La construcció de la narració oral: Coherència i cohesió (PB97-0209).

Control percebut, afrontament i emocions: Una anàlisi experimental de les seves interrelacions (BSO2002-01123).

Curs intensiu del Master Europeu de Psicologia de l'esport, salut i benestar (01/UPB40/04).

Desenvolupament d'un detector autònom d'estats incipients de somnolència (FIT-110100-2002-77)

Detecció d'estats incipients de somnolència en conductors de vehicles a motor (DPI2002-02279).

Diferencias y disociaciones en la adquisición del lenguaje (PB-91-0851).

DIM (Didáctica y multimedia) (codi no informat).

Efectes de l'entrenament psicològic sobre el rendiment del servei en tennis i variables psicològiques en joves tennistes (CESP2002-01).

Efectes dels valors i els objectius d'assoliment en les actituds morals d'esportistes joves (27/UNI10/99).

Eficàcia d'un programa de promoció de l'activitat físico-deportiva en la comunitat universitària femenina (01/UPB31/04).

El desarrollo de los niños en el seno de las familias socioeconómicamente desfavorecidas (5-UdG-155).

El desenvolupament lingüístic i cognoscitiu de l'alumne amb dèficit auditiu: estudi d'alguns aspectes i dissenys de models d'intervenció conseqüents (PB91-0514).

Elaboración de materiales coeducativos 2º Ciclo de Primaria (codi no informat).

Els sistemes d'atenció a la infància de 0 a 6 anys a Espanya i Portugal (HP1993-0057 B).

Ensenyar i aprendre: un crèdit variable, de reforç i ampliació, basat en la tutoria entre iguals per a l'atenció a la diversitat a secundària (codi no informat).

Equip presentació estimuls visuals i auditius. Equip pel control moviments oculars, i equip per la captura i preparació estimuls (2002PIRA-00230).

Estratègies d'intervenció comunitària i individual per a promocionar l'activitat física saludable: una aplicació en la comunitat universitària (BSO2001-2518).

Estratègies d'intervenció per promocionar l'activitat esportiva en la població universitària femenina (01/UPB32/03).

Estudi de mecanismes mediadors en el desenvolupament i la construcció del coneixement en contextos culturals minoritaris (PB98-0905).

La evaluación del alumnado con deficiencia auditiva en Cataluña (codi no informat).

L'evolució psíquica i lingüística de les persones afectades per dèficit d'audició: alguns aspectes del desenvolupament socioafectiu (PB94-0703).

Generació d'un sistema de categories per avaluar l'eficàcia del programa d'aplicació prosocial en escoles (PAPEC) (EMER1999-003).

La incidència de les estratègies lingüístiques emprades per l'adult en les produccions narratives d'infants de diferents edats (Estudi interactiu amb una població infantil amb un desenvolupament normal (PRP2005-17).

Identificació de conductes, actituds i el faiplay en deportistes joves (51 SUB 95 CSD).

L'impacte en la infància de les imatges televisives de discriminació de gènere i violència (RS/EL-36/96).

Influència de les condicions educatives en el desenvolupament comunicatiu i lingüístic de l'alumnat sord. Experimentació d'un cicle d'intervenció en la producció del llenguatge oral (PB98-0904-C02-01).

Influència del control percebut sobre l'estrès i la salut (PB94-0700).

Las inscripciones latinas en el marco del nuevo volumen XVIII del CIL (PB93-0889).

Interacciones de los niños del primer año de vida en la escuela infantil (1944 PTS/00239).

International Post-Secondary Learning in the 5th Dimension: A Distributed Consortium Approach (EU/US Programme for Cooperation in Higher Education and Vocational Education and Training) (2001-1258/001-001 CPT CPT).

Intervenció comunitària i individual en l'àmbit universitari per a promocionar un estil de vida saludable en relació al sedentarisme, la conducta alimentària i el tabaquisme (SEJ2005-05113/PSIC).

Mecanismes que incideixen en el declivi de la memòria de treball associat a l'edat (BSO2001-2061-C03-01).

Modelització de l'excepcionalitat intelectual adulta (BSO2001-2494).

Modelització de variables psicològiques del professor en contextos d'innovació educativa. Optimació de processos cognitius i motivacionals (PS94-0116).

Modelos representacionales y nociones de física (codi no informat).

Motivació esportiva i esportivitat: Interaccions i efectes sobre el compromís o l'abandonament esportiu (BSO2003-04301).

Nuevas estrategias de aprendizaje en el Marco del espacio Europeo de la Educación Superior: El uso del wiki (codi no informat).

Nuevas tecnologias aplicadas a la docencia: El contexto wiki (GI-IDES WIKI).

Oltre le frontiere (41122cp-3-1999-1-IT).

Optimització del control visual i temporal de l'accció motora: Influència de les variables de fluix òptic i de l'aprenentatge (BSO2001-2008).

Percepció visual dels canvis de velocitat: Una aproximació al processament de l'acceleració (HF2000-0115).

La Práctica de la evaluación y el uso de materiales curriculares en la interactividad profesor-alumno (codi no informat).

Processos mentals del docent en la gestió de la disciplina a l'aula (SEJ2005-02688/EDUC).

Processos motivacionals, cognitius i afectivo-socials en la tutoria entre iguals (codi no informat).

Projecte Europeu Leonardo: Le tecnologie informatiche come sostengo all'orientamiento professionale (codi no informat).

Projecte Europeu Socrates-Comenius Az. 3.1: In gioco per l'Europa (codi no informat).

Projecte Europeu Socrates-Comenius Az. 3.1: Oltre le frontiere (codi no informat).

Propuesta de transformación de l´ANE. Cátedra en seguridad viaria (ERESV).

La proyección de modelos de género frente a la profesionalización de la mujer. Un estudio de estrategias para un cambio de modelos (codi no informat).

Psicologia de l'atenció i de la percepció. Guía d'estudi i avaluació personalitzada (1000126).

Red Temática COMLEDUC (codi no informat).

La representació del món social i la seva interpretació en el missatge televisiu per part de subjectes sords i oients. Estudi comparatiu (BSO2003-07116).

Representaciones de gènere i d'estats interns en les relacions personals (45/02).

Revisión sistemática de los instrumentos que miden adecuación de la actividad de enfermería y de su repercusión sobre los resultados de salud (01/10089).

Ritmos Atencionales y Organización del Tiempo escolar (codi no informat).

Salud y calidad de vida en la sociedad del conocimiento: Aspectos conceptuales, metodológicos y aplicados (sec2003-c3403).

Sistema d'anàlisi vídeo-motion (1994PIR-00030).

Speech Perception, Production and Acquisition (SPPA) (DGICYT: PB94-126).

Speech Perception, Production and Bilingualism (SPPB) La representación del lenguaje en sujetos bilingües: Niveles fonologico, morfologico y lexico (PB97-977).

La subtitulació dels programes infantils a la televisió: una eina útil d'aprenentatge de la lectura per als infants amb sordesa (CAC-2005-4).

Le tecnologie informatiche a sostegno dell'azione orientativa professionale (LEONARDO 3548).

TEN - Tele employment network (I/98/1/69432/PI/I.1.1.d.)

Test d'acció culpable. Variables cognitives moduladores de l'eficàcia en la detecció de l'engany (EME2004-48).

TISOP (TISOP)

La toma de apuntes como una estrategia de aprendizaje: canvios en la anotación en función de la participación en diferentes contextos de aprendizaje (codi no informat).

Una aproximació constructivista a la narració (BSO2001-1997).

Unidad de Asesoramiento Psicopedagógico (codi no informat).

La valise pédagogique: de la formation à l'intégration scolaire (comenius Action 3 500089).

Violència i conflictes interpersonals (RS/MS-45/98).

WHITE (2003-1/03/B/F/PP-154143).

Xarxa temàtica de recerca sobre l'atenció a la diversitat dels alumnes en una escola per a tothom (codi no informat).

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Parc de la Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Edifici B
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
Horari d'atenció a la secretaria:
De dilluns a dijous: Matí de 10:00h a 13:30h. Tardes de 15:00h a 16:30h.
Divendres: Matí de 10:00 a 14:00h. Tarda tancat
Estiu: Matí de 10:00h a 14:00h
TEL +34 93 581 13 77

d.psic.basicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona