Patologia molecular: Biofísica molecular i aplicació en biomedicina


     Alba-I3PT-Taulí- Clínic
     Sabés, Manel

     Biologia Estructural de la malaltia d'Alzheimer. Estudis Biofísics
     Cladera, Josep

     Grup d'aplicacions biomèdiques de la RMN (GABRMN)
     Arús, Carles

     Interactomics in Physiopathology: Proteins, Peptides, and Membranes
     Alex Perálvarez-Marín
     Lipid-based nanosized drug delivery systems
     Barnadas, Ramon
     Metabolomic and Imaging Data lab (MIDAlab)      
     Julia, Margarita
     Protein Design and Immunotherapy
     Villegas, Sandra

Open Access UAB Producció científica en obert

 

SCOPUS Base de dades científica

 

JCR Word Base de dades científica

 

Web of Sciences Base de dades científica

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Facultat de Medicina
Edifici M
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

+34 93 581 19 10
+34 93 581 25 77
  

d.bioquimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona