Línies de recerca


Les línies de recerca als grups del Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius són: 

 

 

 • Rendiment i eficiència en l'ús dels recursos HPC
  • Efecte de la xarxa d'interconnexió sobre el rendiment de les aplicacions
  • Predicció de rendiment. Escalabilitat.
  • Execució eficient d'aplicacions: model de programació, consum d'energia, multicorre heterogeni.
 • Disponibilitat de recursos HPC (disponibles per a l'usuari)
  • Tolerància a fallades per HPC en aplicacions numèriques (tècniques-científiques) i transaccionals.
  • Integritat contra atacs en ús i / o accés als recursos HPC (vulnerabilitat)
 • Disseny i optimització de sistemes HPC, per a "càrregues de treball" específiques (dominis específics per a aplicacions)
  • CPU, interconnexió de xarxa, E / S i disponibilitat
  • Eines de suport (simulació)
 • Aplicacions de projecció social (impacte) (solucions a problemes d'impacte social-aplicacions intel • ligents, que requereixen la capacitat dels sistemes HPC):
  • Simulació i optimització de serveis d'emergència en hospitals (serveis de salut intel·ligents)
  • Simulació de models orientats a individus/agents
  • Simulació i optimització de moviments d'individus en entorns limitats (evacuacions intel·ligents, d'emergència, moviment continu d'individus).

HPCA4ES

 • Aplicacions Mediambientals:  Aplicació del còmput d'altes prestacions a aplicacions mediambientals (incendis forestals, clima, meteorologia, .... ).
 • Aplicacions de Ciències de la Vida:   Aplicació del còmput d'altes prestacions a aplicacions científiques en l'àmbit de les Ciències de la Vida (bioinformàtica, oncologia, ....). 
 • Models de Programació i Entorns d'Execució:  Es consideran les noves tendències en l'arquitectura (organització del còmput, memòria i comunicacions) i dels requisits de les aplicacions seleccionades.
 • Modelat, Evaluació i Sintonització de Rendiment:  Es modela el rendiment per a la programació eficient i la sintonització. Es considera els mecanismes de monitorització i sintonització per a ser efectius en sistemes multi/many core a gran escala.
 • Mecanismes de Gestió de Recursos:  S'analitzen les polítiques de distribució, asignació i planificació en relació al tipus de sistema i aplicació considerats (sistemes cluster, peer-to-peer i cloud)


Per a més informació HPC4EAS (+) i HPCA4ES(+).

 

 

HPC4EAS High Performance Computing for Efficient Applications and Simulation

 

HPCA4SE High Performance Computing Applications for Science and Engineering

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (DACSO)
Edifici Q, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel: +34 93 581 1990

d.arquitectura.computadorsarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona