Laboratori per a l'estudi dels materials lapidis a l'Antiguitat


Investigadors del LEMLA

El LEMLA  és un laboratori que s'ha dedicat a l'estudi dels materials lapidis a l'antiguitat des de finals de la dècada dels 70, quan els professors Aureli Álvarez i Isabel Rodà van començar una col·laboració entre geologia i arqueologia amb la finalitat de consolidar aquesta línia de recerca. El laboratori va centrar-se en els seus inicis en els materials del nord-est de la Península Ibèrica, però a poc a poc va anar incorporant la resta de la Península i països europeus.

L'any 2005 es va crear la Unitat d'Estudis Arqueomètrics (UEA) de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), amb la professora Isabel Rodà com a directora científica. Aquesta unitat té per objectiu aplicar tècniques analítiques als materials arqueològics inorgànics (pedres ornamentals, materials de construcció i ceràmiques) com a mètode pel seu estudi. Aquest any també es signà un conveni marc de col·laboració entre la UAB i l'ICAC, que ha permès la fusió de les col·leccions de materials lapidis del LEMLA i de l'ICAC sota la supervisió de l'equip de la Unitat d'Estudis Arqueomètrics.

Actualment, el LEMLA compta amb més de 2300 mostres de pedreres hispanes, 500 mostres de marbristes, és a dir, mostres de materials explotats en l'actualitat, i 4500 mostres arqueològiques. En total són 7415 mostres que juntament amb la col·lecció de la Universidad de Zaragoza, també col·laboradora del LEMLA, forma una de les col·leccions més grans d'Europa gràcies al conveni UniZar-ICAC.

Els investigadors
L'equip de recerca del LEMLA està format per membres de la UAB, l'ICAC i la Universidad de Zaragoza (UniZar). Actualment en formen part la Dra. Isabel Rodà (UAB-ICAC), el Dr. Aureli Álvarez (UAB-ICAC) i la Dra. Pilar Lapuente (UniZAr-ICAC). També compta amb els col·laboradors següents: Dra. Diana Gorostidi, Dra. Ana de Mesa, Dra. Anna Gutierrez Garcia-Moreno, Dra. María Pérez, Dra. Begoña Soler, Dr. Manuel Parada, Dra. Eugènia Estop, Dra. Montserrat Claveria, Dr. Lluís Casas, Dr. Antonio Peña, Dra. Yolanda Peña, Dra. Ana Garrido, Dra. Maria Serena Vinci, Dra. Maria Isabel Panosa, Raúl Aranda, Anna Artina, Julio C. Ruíz i Noemí Escayola.

L'equip participa en diversos projectes de recerca. En tots, la col·laboració entre diversos especialistes i institucions ha estat un punt molt important perquè ha permès consolidar i obrir línies d'estudi sobre la recerca de l'ús i explotació dels marmora en època romana a la Península i a països europeus.

WEB DEL LEMLA

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres 08193 Bellaterra (Barcelona)
+34 93.581.23.84

d.c.antiguitatarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona