GRUP DE SOCIOLOGIA ANALÍTICA I DISSENY INSTITUCIONAL (GSADI)

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.
Edifici B. Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona
Telèfon / fax: 93 586 85 41 / 93 581 28 27
Correu electrònic de contacte: gsadi@uab.cat
Adreça web pròpia: http://gsadi.uab.cat/
Director: José Antonio Noguera Ferrer
Descripció del grup:
El GSADI impulsa i fa servir les innovacions més recents de la sociologia analítica per tal d?elaborar models formals de mecanismes socials que expliquin la interacció entre normes socials, racionalitat estratègica i disseny institucional.

Les aportacions del grup estudien en quines condicions un disseny institucional afavoreix les estratègies de cooperació, el compliment de normes socials, i la consecució de béns públics. El GSADI aplica aquests models, de manera interdisciplinària, a problemes com ara les disposicions al compliment de normes i convencions concretes, l?emergència d?aquestes, el paper de les motivacions prosocials en la realització de certs principis de justícia distributiva dins de l?estat del benestar, o els incentius laborals associats a les prestacions universals i condicionades. Amb aquests objectius, el GSADI utilitza metodologies i tècniques innovadores com ara l?experimentació conductual (en la línea de la behavioural social science) i la simulació social multiagent.

Al si del GSADI també es potencia el treball teòric i epistemològic que permet fonamentar i desenvolupar la sociologia com a disciplina científica i integrar-la en la resta de les ciències socials i conductuals, així com la reflexió rigorosa sobre les seves implicacions normatives.

 

Línies de recerca:

Teoria sociològica i filosofia de les ciències socials
  • Sociologia analítica i mecanismes socials.
  • Ontologia social.
  • Teories socials normatives i disseny institucional.
Racionalitat
  • Acció col·lectiva i racionalitat.
  • Elecció racional enriquida conductualment.
Normes socials (emergència i compliment)

Metodologia
  • Experimentació social.
  • Simulació social i models multiagent.
Estat del benestar i mecanismes socials
  • Renda bàsica de ciutadania i prestacions socials universals.
  • Motivacions prosocials i polítiques socials.
  • Percepcions socials de justícia distributiva.
BIBLIOTEQUES Servei de Biblioteques de la UAB

 

CERCADOR D'AJUTS Beques i Ajuts

 

SUMMA Accés a SUMMA per al PDI

 

OBSERVATORI IGUALTAT Observatori per la Igualtat de la UAB

 

EGRETA Entorn per a la Gestió de la Recerca i la Transferència

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Sociologia

Edifici B, Carrer de la Fortuna
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain

T + 34 93 581 11 52
d.sociologia@uab.cat


 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona