El Departament ha crescut molt en els darrers anys i actualment pràcticament tots els professors doctors formen part de grups de recerca. El Departament, en aquest apartat, contribueix al desenvolupament de la recerca amb activitats formatives, ajuts a la difusió i donant suport a les iniciatives que desenvolupin la recerca.  

Trobareu més informació en els enllaços annexats a cada grup de recerca.Grups propis

 


Grup de Recerca en Música, Veu i Educació (GRUMED)
Coordinadora: Cecília Gassull
Web del grup


 

Grup de Recerca en Educació Psicomotriu (GREP)
Coordinadora: Lurdes Martínez Mínguez
Web del grup


 


EVES. Educació per una Veu Eficient i Sana
Coordinadora: Cecília Gassull
Web del grup

 

 
Participació del professorat en altres grups de recerca

 

Grup de Recerca en Educació, Migracions i Infància (EMIGRA) del Centre d'Estudi i Recerca en Migracions (CER-Migracions)
Participant: Montserrat Rifà
Web del grup


 Equip de recerca ∑ Compromís Educatiu
Particpant: Gemma París
Web del grup

 

Grup de Recerca en Educació Auditiva Musical (GREAM)
Coordinador: Pere Godall
Web del grup

 


Grup de Recerca en Educació Transdisciplinària (GRET)
Coordinador: Jaume Barrera
Web del grup

 

Grup de Recerca Social Inclusion & Disability UAB (SIDIS)
Coordinador: Mar Morón
Web del grup


 


Grup d'Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport. GISEAFE
Participants: Maria Prat, Xavier Torrebadella, Gonzalo Flores
Web del grup


 

Grup de Recerca Còmplex
Participants: Tomàs Peire, Joan Estrada
Web del grup


 


Equip de Desenvolupament Organitzacional. EDO
Particpant: Jaume Barrera
Web del grup


 

Grup de Recerca Llengua i Educació (LED)
Participant: Josep Coral
Web del grup


 

Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes (ERDISC)
Participant: Gonzalo Flores
Web del grup


 

Red de Evaluación Formativa y Compartida en Docencia Universitaria
Participants: Lurdes Martínez, Laura Moya, Carol Nieva, Mar Pérez, Gonzalo Flores
Web del grup


 


 

DIDPATRI, Didàctica del Patrimoni
Participant: Almudena Martín
Web del grup

 
Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Facultat de Ciències de l'Educació
Plaça del Coneixement
Despatx G6-158
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 935 811 679
Fax: 935 813 299

d.did.musical@uab.cat
+34 93 581 16 79

d.did.musicalarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona