Grups de recerca


El Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius dos grups de recerca:
 

High Performance Computing for Efficient Applications and Simulation  (HPC4EAS)High Performance Computing Applications for Science and Engineering  (HPCA4SE)

HPC4EAS High Performance Computing for Efficient Applications and Simulation

 

HPCA4SE High Performance Computing Applications for Science and Engineering

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (DACSO)
Edifici Q, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel: +34 93 581 1990

d.arquitectura.computadorsarrobauab.cat